Ujít si ji nenechalo několik desítek lidí. Ti si prohlédli při jemném osvětlení nejen samotnou loretánskou kapli, ale také přilehlý klášter a kostel svatého Vavřince. Kromě toho si mohli návštěvníci barokního poutního areálu prohlédnout v tajuplné atmosféře také klášterní betlém a poslechnout si varhanní hudbu.