Při zahájení adventu v sobotu 29. listopadu bude mít veřejnost poprvé možnost obdivovat zrestaurované malby v ambitu Lorety Rumburk. Obnovy se dočkaly nástěnné i nástropní malby v kapli Nejsvětější Trojice z roku 1890, včetně nejvíce poničené nástěnné malby Krista v Emauzích, a v kapli svatého Josefa z roku 1932. Autorem obnoveného díla je akademický malíř Martin Martan. Práce vyšly na 718 000 korun.

„Klenby ambitu díky restaurátorům znovu pokrývají iluzivní rozety a geometricky ztvárněné rostlinné motivy se zlacenými detaily připomínající bohatě nařasený závěs nebo dekorativní tapetu," uvedla manažerka rumburského děkanství Klára Mágrová. Původní malby z počátku 20. století pocházejí od Josefa Neumanna mladšího z Horního Jindřichova u Rumburku.

Malba Kristus v Emauzích v kapli Nejsvětější Trojice zachycuje Ježíše Krista poté, co vstal z mrtvých, ve vsi Emauzy se zjevil svým učedníkům a žehná jim chléb. Malba v kapli svatého Josefa zobrazuje scénu Odpočinek Svaté rodiny na cestě do Egypta a je kopií obrazu italského malíře Franceska Trevisaniho z roku 1715. Originál obrazu se nachází 
v Galerii starých mistrů 
v Drážďanech. Průběh restaurátorských prací návštěvníkům přiblíží fotografie výchozího stavu a dobové snímky.

Letos také pokračovaly práce na obnově nástěnných 
a dekorativních maleb v křížové chodbě. Jako vodítko při restaurování značně poničených maleb posloužily i historické fotografie. Práce na záchraně křížové chodby, která byla kolem kaple Panny Marie vybudována v letech 1743 až 1755, začaly v roce 2012 a jejich dokončení podle Mágrové závisí na množství peněz, které se farnosti podaří získat.

„Do letošního roku stála záchrana Lorety Rumburk 25,83 milionu korun," dodala Mágrová.

Loreta byla významným mariánským poutním místem pro oblast severních Čech a Lužice. Od roku 1950, po násilném zrušení rumburského kapucínského kláštera, se tam nadále konaly mše, Loreta ale byla pro návštěvníky přístupná jen příležitostně 
a chátrala. Roku 1964 byla prohlášena za nemovitou kulturní památku.