Tehdy nikoliv proti vládnoucí KSČ, ale za lepší ovzduší. Celé severní Čechy totiž byly na sklonku 80. let minulého století zamořené nedýchatelným vzduchem.

O brutálním masakru při studentské demonstraci v Praze se lidé v Děčíně dozvěděli až v následujících dnech.

Již po víkendu začaly prosakovat kusé informace o zásahu na Národní třídě. Krátce na to již události nabraly rychlý spád. Většina středoškolských studentů se přihlásila ke generální stávce. A to i přesto, že jim bylo velmi hrubě vyhrožováno. Stejně tak jejich kantorům, především těm z gymnázia, které tehdy stálo v čele studentského dění v Děčíně.

Tehdejší orgány a jejich představitelé jako byl vedoucí tajemník OV KSČ Josef Dlouhý, předseda ONV Zdeněk Hořička nebo místopředseda ONV Jiří Petrášek se jim v jejich činnosti snažili zabránit.