Lesy České republiky otevřely další zcela novou naučnou steku, a to stezku Dymník. Trasa v délce více než čtyři kilometry tvoří přirozený vycházkový okruh, který začíná a končí u rumburského letního koupaliště. Mimo jiné vede přes známý kopec Dymník s populární rozhlednou, odkud je nádherný výhled do širokého okolí celého Šluknovského výběžku. Náklady na vybudování stezky dosáhly částky téměř devět set padesát tisíc korun. Lesy ČR náklady financovaly ze svého Programu 2000, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů.