Vzít za kliku a zarazit se o zamčené dveře. To je běžná situace pro návštěvníky Hřenska, kteří si chtějí prohlédnout zdejší kostel svatého Jana Nepomuckého. Svatostánek stojící přímo na návsi je totiž po většinu roku uzavřený. To by se ale mělo změnit. Obec, která kostel nedávno získala od církve, jej chce otevřít veřejnosti.

Kostel svatého Jana Nepomuckého získalo Hřensko na začátku roku bezúplatným převodem od církve. Záměry obce jsou jasné – co nejdříve se pustit do oprav. „Už jsme podali žádosti o dotace na opravy střechy, okapů a zvonice. S tím bychom chtěli začít ještě letos,“ nastínil nejbližší plány s kostelem starosta Hřenska Zdeněk Pánek.

Památku několikrát poškodila velká voda. Například v roce 2002 byla zaplavená až téměř k oknům. Na povodně upozorňují návštěvníky kostela měrky, které zaznamenávají úrovně historických povodní.

Postupem času by se obec chtěla pustit i do oprav interiéru kostela včetně historických varhan. Do zvonice kostela by se také mohl vrátit druhý zvon. Nyní je tam jen jeden, ten druhý údajně zmizel během druhé světové války v Německu.

„Vize je taková, že bychom uspořádali veřejnou sbírku, aby byl každý malinko zainteresován. Je jedno, jestli dá stovku nebo pět tisíc. Všichni dárci budou pak v kostele uvedeni podle abecedního pořadí, nikoli podle výše daru,“ doplnil starosta Pánek s tím, že oprava varhan a odlití nového zvonu by mělo dohromady vyjít na přibližně jeden milion korun.

Hřensko se chystá kostel především více otevřít veřejnosti, využívat by jej chtělo také pro kulturní události. Tedy například pro výstavy nebo koncerty. Nadále se v kostele budou konat bohoslužby.

„Koncerty se zde budou moci pořádat po schválení ze strany farnosti a kněžské rady. Vzhledem k tomu, že se jednalo o bezúplatný převod, nemůže obec kostel prodat. V takovém případě by se navrátil zpět do majetku farnosti,“ vysvětlil generální vikář Biskupství litoměřického Martin Davídek, který hřenský kostel velmi dobře zná.

Dříve totiž působil v Děčíně, a spravoval tak i kostel svatého Jana Nepomuckého. Tehdy byla památka otevřená veřejnosti každou sobotu, kdy zde sloužil mše.

„Vždy jsem se musel zeptat, v jakém jazyce mám mši sloužit. Zda česky, německy, latinsky nebo také vietnamsky,“ přidal zážitky ze své služby Martin Davídek. Ve Hřensku je totiž velmi silná vietnamská komunita a řada Vietnamců je katolického vyznání.