Vysekat velký klín, podtrhnout vzpěru a padesátimetrový komín se pomalu sesunul k zemi. Místo obvyklého odstřelu zvolili v České Kamenici při bourání poslední části bývalé továrny Benar méně běžnou metodu.

„Způsobů demolice podobných staveb je několik. Tato je jednodušší jak na provedení, tak i na administrativu,“ uvedl Jiří Šulc z českokamenické radnice, která si demolici za přibližně 700 tisíc korun objednala.

„Samozřejmě je to staticky vypočítané, takže naprosto přesně víme, kde a jak velký klín je potřeba udělat, aby to zároveň bylo naprosto bezpečné,“ přiblížila přípravu na zboření velkého komínu Michaela Lažaňská z firmy Aquatest Praha, která měla demolici komínu na starosti.

Po vybourání velkého klínu už pak držela komín pouze jedna vzpěra, po jejímž odstranění se komín během několika málo sekund sesunul k zemi. Zůstala po něm jen hromada sutin. Ta by měla zmizet nejpozději do konce tohoto roku. Není je ale možné odvézt na běžnou skládku.

„Musí s nimi být nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Ve vrcholku komínu se totiž nalezlo malé množství arzenu,“ vysvětlil Šulc. Právě uložení sutin jako nebezpečného odpadu celou demolici výrazně prodražilo.

Zbořením komínu skončila demolice kdysi poměrně rozsáhlého areálu textilní továrny Benar, samotná fabrika šla k zemi před několika lety. Českokamenická radnice má již dnes jasno, jak s uvolněným pozemkem naloží.

„V připravovaném územním plánu zde stále počítáme s průmyslovou výrobou. Představovali bychom si ale spíše lehčí průmysl,“ řekla starostka České Kamenice Hana Štejnarová.

Pro město práce v této malé průmyslové zóně úplně neskončily. Nyní je potřeba upravit mostky přes Kamenici, které mají malou nosnost a navíc jsou na jejich sjezdech pro velké kamiony příliš úzké zatáčky. Pro taková auta by mohlo sloužit napojení pozemku na silnici z Liberce do Děčína.

„Měli jsme tu již několik potenciálních investorů, kteří zde chtěli dělat třeba nábytek. Ale nedopadlo to právě kvůli nedostatečnému napojení celého areálu na silnice,“ přiblížila potíže starostka.

Kdy se město pustí do oprav mostků a stavby napojení, zatím není jasné. Česká Kamenice totiž potřebuje nejprve opravit ve městě několik mostků, které jsou v havarijním stavu. „Není to tak otázka příštího nebo přespříštího roku. Určitě je ale možné, že by se budoucí investor na zpřístupnění areálu podílel finančně,“ dodala Štejnarová.

Za poslední rok je to již druhý velký komín, který šel na Děčínsku k zemi. Loni v polovině prosince odstřelili přibližně 40 metrů vysoký železobetonový komín v areálu bývalého Četransu v Malšovicích.