Výstava je zaměřena na prolínání technických exponátů, zejména velkých věžních strojů, a výstavní galerie. Vystaveny jsou různé hodiny a také jejich příslušenství. K vidění jsou zvonící stroje, rozvodovky, ručkové převody, historické rafie, závaží a podobně. Nejstarším exponátem jsou barokní stroje s vřetenovým 
krokem. Vystavené exponáty zapůjčili soukromí sběratelé. Výstava je k vidění denně od 9 do 17 hodin po předchozím objednání. Vstupné je 40 korun, děti zaplatí 20 korun.