„Ten nápad nebyl náš. Jeden z děčínských podnikatelů udělal studii, kterou jsme od něj odkoupili," vzpomíná Vladislav Raška.

Výtah měl startovat 
v místě, kde je od 80. let vchod ke starému výtahu, který vozil turisty stěnou skály. Panoramatický výtah by jel ale po skále, byl by prosklený a lidem by nabídl výhled na zámek, Labe a část Děčína. Vedl by šikmo, nikoliv přímo, a měl mít bezbariérový přístup. Po studii vznikl nejen projekt, ale dokonce bylo vydáno stavební povolení, a to 
v dubnu 2006.

Stavět se ale nezačalo. Kvůli penězům.

„Rýsovala se tehdy cesta, jak získat peníze. Myslím, že by to šlo 
i v současné době," říká Raška, který odmítá, že by za odkoupenou studii výtahu tehdy město zaplatilo nějakou vysokou částku.

„Každá studie stojí peníze. Některé se nevyužijí, tak už to chodí, ale když žádáte o peníze, za modré oči a hezký úsměv vám nikdo nic nedá," dodává někdejší děčínský primátor.

Tudy měl vést výtah na Pastýřskou stěnu.Zdroj: Deník/ Karel Pech„Město na realizaci akce za asi 18 milionů korun žádalo dvakrát o dotaci, a to v letech 2005 a 2008, avšak neúspěšně," říká mluvčí města Romana Silvarová.
Tehdy se řešily ale i jiné problémy, nejen peníze.

„Největší problém je, že tam není parkování," upozorňuje děčínský zastupitel Pavel Sinko, který je nakloněný spíše stavbě lanovky na Pastýřskou stěnu.

„Lanovka je zajímavá, navíc by startovala z druhého břehu, kde je parkování," dodává Sinko.

Naopak radní města Valdemar Grešík si myslí, že by mělo mít město jiné priority než stavbu výtahu či lanovky.

„Je otázkou, zda jsou toto pro město priority. Pro mě je to rekonstrukce Podmokel," říká Grešík.

Byť by stavba panoramatického výtahu stála 
o poznání méně než lanovka, pro město by to znamenalo další náklady na údržbu či revize.

„Kdyby mělo město na účtu půl miliardy a vše opravené, proč ne?" říká Grešík.

Grešík upozorňuje, že město musí opravit také chodníky a mostky, což jsou odhadem náklady 650 milionů korun.

Panoramatický výtah jedoucí po skále má své odpůrce i mezi lidmi.

„Zbytečné, už byl uvnitř skály. Spoustu let je nevyužitý a chátrá," napsala na facebook Děčínského deníku Renata Drahorádová.

„Nejsem si jist, zda panoramatický výtah přispěje 
k řešení soudobých problémů města, jako je namátkou 8 000 nezaměstnaných, havarijní stav chodníků, kolaps intravilánní dopravy v klidu, chybějící dopravní a technická infrastruktura, nezájem investorů, chybějící dopravní napojení na významné regionální silniční tepny, emigrace a stárnutí populace, příliv neperspektivních nepřizpůsobivých, odliv perspektivních mozků, apod.," napsal Jiří Brejška.

Zatímco o zatím pohřbených plánech na venkovní výtah na Pastýřskou stěnu se v Děčíně moc nemluví – podle některých lidí by bylo zajímavé porovnat plány na výtah s plány na lanovku – právě lanovka budí velké emoce. Její zastánci tvrdí, že by zatraktivnila město pro turisty, z čehož by mohli profitovat podnikatelé, další tvrdí, že si město nemůže dovolit lanovku provozovat, protože by byla ztrátová. Jeden čas byla ve hře také varianta, že město nechá obnovit výtah vedoucí ve skále, který je v dezolátním stavu, 
i to by ale bylo pro městskou kasu finančně náročné.