Na místě je pobavil také klaun Roman nebo Mickey a Minnie Mouse. Nechybělo opékání buřtů. Zároveň se uskutečnilo předání peněz z internetové dražby Johance a Adélce. Pořadatelé dražby Věra a Roman Rathouský rodinám rozdělili 25 624 korun. „Všem, co věci do dražby darovali, i těm, co si je vydražili nebo poslali nějakou kačku na transparentní účet princezen, patří veliké díky. Moc si toho vážíme,“ řekla pořadatelka Věra Rathouská.