Desítky rybek upečených z těsta spolu s rybáři vypustilo sdružení Arnika do Labe v Děčíně. Upozorňuje tak na rizika stavby plavebního stupně pro rybí populaci v řece.

Happening Na jez vám pečeme se v pondělí uskutečnil při příležitosti Mezinárodního dne akcí proti přehradám.

Jez a plánovaná vodní elektrárna představují podle rybářů a ekologických aktivistů nebezpečí pro ryby žijící v Labi. Plavební stupeň jako významná překážka podle nich brání rybám a dalším organismům v cestě řekou proti proudu i po proudu. Turbíny vodní elektrárny navíc znamenají pro mnohé ryby riziko závažných poranění či usmrcení.

„Plavební stupeň Děčín bude mít prokazatelný, silně negativní vliv na populaci úhoře, lososa a všechny proudomilné druhy ryb. Veškerá technická opatření, plánovaná v rámci budování plavebního stupně za účelem ochrany ryb, nemohou těmto negativním vlivům zabránit,“ upozorňuje Pavel Vrána z Českého rybářského svazu.

S tím nesouhlasí jeden z největších zastánců stavby plavebního stupně a šéf jedné z firem spravujících přístavy Jiří Aster.

„Ředitelství vodních cest zadalo v rámci projektové dokumentace výzkum odbornému ústavu, který ve své zprávě naprosto jasně konstatoval, že rybám žádné nebezpečí nehrozí,“ tvrdí Aster. Podle něj se do Česka tento názor dostal ze sousedního Německa. „Ostatně jako všechny podobné názory. Konkrétně myšlenku o semletých rybách vypustil saský ministr životního prostředí, aniž by si přečetl projekt plavebního stupně Děčín,“ dodal Aster.
„Investovat miliardy do nesmyslného projektu, který nevratně změní evropsky unikátní přírodu labského kaňonu, je hloupost. Tyto prostředky je možné investovat mnohem rozumněji, například na takzvaná přírodě blízká protipovodňová opatření,“ říká Jana Vitnerová z Arniky.

Dokumentaci Plavebního stupně Děčín předal loni na podzim investor – Ředitelství vodních cest – k posouzení Ministerstvu životního prostředí.

V rámci procesu posouzení vlivu na životní prostředí své připomínky zaslalo celkem 88 jednotlivých občanů a 22 nevládních neziskových organizací. Delší lhůtu k projednání si vyžádala saská strana.