„Zvládneme to za našich životů? To já vůbec nevím,“ říká Miloš Vavřička z podmokelské katolické farnosti o náročné opravě barokního kostela v Děčíně - Rozbělesích. Do jeho jižní věže se vrátil tubus s historickými dokumenty doplněný upomínkami na současnost.

„Originály, které budou uložené v archivu, jsme digitálně zpracovali a vytiskli. Nová listina, kterou jsme přidali, popisuje současné opravy kostela,“ říká Vavřička.

Původní dokumenty byly před časem nalezené při opravě jižní věže v zapečetěné láhvi. V té bylo několik dokumentů, ty starší z roku 1865, mladší z roku 1908. Láhev ukrývala také dva balíčky mincí.

Součástí nálezu byly i destičky, na které klempíři napsali, že jsou odvedenci. A na důkaz toho přiložili do schránky výroční medaili vydanou u příležitosti jejich odvodu k armádě.

„Nebyl to žádný velký poklad, ale dokumentoval dobu, ze které pocházel,“ přibližuje význam věcí nalezených ve věži kostela svatého Václava Vavřička.

V jednom z dokumentů popisují tehdejší restaurátoři, že ve věži při opravách našli ještě starší listinu. Ta se ale do dnešních dnů nedochovala, v láhvi totiž nebyla.

„Listina ze současnosti je na kyselinaprostém papíře psaná dokumentním inkoustem, takže by to mělo vydržet nejméně do další opravy kostela,“ doufá Vavřička.

Kromě speciálního papíru má zajistit uchování pro budoucí generace i uložení dokumentů. Ty jsou v měděném tubusu, který je zaletovaný tak, aby do něj nemohla vlhkost. Staré dokumenty jsou ještě navíc v lahvích.

Podobné nálezy nejsou v poslední době, kdy prochází opravou velké množství kostelů, ničím ojedinělým. Prakticky v každé kostelní věži se totiž podobná schránka s dobovými písemnostmi nachází.

„Většinou se nachází podobné věci. Tedy mince a dokumenty nebo noviny z doby rekonstrukce kostela. Někdy jsou ve věži uschované i fotografie z té doby, což je obzvlášť u fotografií z 19. století historicky velmi cenný nález,“ říká děčínský historik a archivář Otto Chmelík s tím, že podobný obsah mívají i tubusy nově uložené do věží kostelů.

Oprava kostela, který byl postaven v 18. století podle plánů známého barokního stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera, rekonstrukcí věží ale nekončí.

Celý kostel je totiž ve velmi špatném stavu. Klenba je až na jednu malou část opadaná, stejně jako omítka uvnitř kostela, který jeden čas sloužil dokonce jako skladiště.

„Postupně se snažíme shánět dotace na konkrétní práce z programu záchrany kulturních památek. Po severní a jižní věži bychom se měli pustit do oprav atiky, která je ve špatném stavu,“ dodává Miloš Vavřička.