Hlavním tématem cvičení byl pohyb v zakouřeném prostoru, v úplné či částečné tmě a vyhledání osob s následnou evakuací. K výcviku hasičům posloužilo členité sklepení zámku s točitým schodištěm do prvního patra, kde kouř odřízl cestu několika osobám. Hasiči si také procvičili zásah v dýchacím přístroji a použití vyváděcí masky pro evakuaci osob.