Indiáni ti se mají, celý den si jenom hrají. V duchu této písničky se děti z Mateřské školy Motýlek v Krásné Lípě vydaly do krásnolipských prérií po stopách Indiánů.

Cestou se naučily střílet z luku a proto se jim také podařilo ulovit grizzlyho, přeplavaly hluboké jezero, našly poklad, vyrobily si indiánské ozdoby a nakonec si i rozdělaly indiánský oheň a na klacku upekly bizona. Celodenní výlet po Indiánské stezce byl vyvrcholením několikadenního putování po stopách Indiánů, kdy děti zjistily, že si Indiáni jenom nehrají, ale někdy také těžký život mají.

Výlet pro děti připravily jejich učitelky a s jeho realizací jim pomohli žáci deváté třídy z krásnolipské základní školy a ČSOP Tilia.