Škola se totiž připojila k dalšímu ročníku Dne poezie, jehož letošním hlavním tématem bylo právě dílo Jana Amose Komenského, od jehož narození letos uplynulo 425 let. Hrou se učili studenti gymnázia po celý den. O přestávkách na ně čekala řada dovednostních soutěží, při kterých si mohli vyzkoušet třeba básničky v labyrintu času nebo v labyrintu jazyků. Na závěr dne vyhlásili nejlepší básničky z recitační soutěže. Připravena byla také beseda o komunikaci dnešních mladých lidí.

Žáci 1. třídy ze Speciální ZŠ Varnsdorf s paní učitelkou Ivou Sentnerovou, panem ředitelem Jaroslavem Červinkou a předškoláčky.
Naši prvňáci: Speciální ZŠ ve Varnsdorfu a Šluknově
Základní škola v Krásné Lípě.
Ve škole v Krásné Lípě je svrab, v Děčíně se objevila žloutenka