Studenti nižšího gymnázia si tak mohli vyzkoušet ošetření zlomenin, popálenin nebo polití chemikáliemi nebo ošetření. Nacvičili si také nepřímou masáž srdce, používání defibrilátoru nebo rozpoznávat akutní stavy jako jsou infarkty nebo mrtvice. Součástí dopoledne byl také přednáška policie o kyberšikaně nebo seznámení se s bylinkami, které mohou pomoci při léčbě běžných nemocí.