Děčín

V Děčíně je vzhledem k jeho rozloze černých skládek nepočítaně.

Velké hromady odpadků leží třeba na Starém Městě nedaleko Ploučnice nebo v Březinách. V této děčínské čtvrti je zaneřáděná celá stráň uprostřed sídliště. Podle tvrzení místních mají na této černé skládce podíl především prodejci a omladina popíjející alkohol. Svůj díl viny mají i lidé odhazující třeba staré lednice, pneumatiky nebo záchodové mísy. Při troše snahy by se zde totiž dalo najít vybavení celého bytu.

Krásná Lípa

Krásnolipské trápí především areál bývalého agrochemického podniku.

„Vše komplikuje to, že tento areál má několik vlastníků a město má jen malý díl. Další části patří soukromníkům a církvi,“ říká starosta Jan Kolář. Podle jeho slov se tuto lokalitu již jednou podařilo uklidit, jenže ne na dlouho.

Již několik dní po úklidu se zde totiž objevilo první smetí. Jenže dokázat někomu, že je jeho původcem, je více než obtížné. Nestačí ani fotky.
„Jednou jsme měli nafoceného člověka, který ukládal na černou skládku odpad. On se ale vymluvil, že tam uklízí a městu vlastně pomáhá,“ dodává hořce Kolář.

Varnsdorf

„U nás je možné rozdělit skládky do dvou kategorií. První tvoří v podstatě nábytek, lina a podobné věci, které občané nelegálně odloží u nádob na směsný komunální odpad. Druhou skupinu tvoří černé skládky na skrytých místech, kde se většinou objevují nekovové zbytky aut či ledniček nebo stavební suť případně odpady ze zahrádek,“ říká vedoucí odboru životního prostředí Přemysl Brzák.

Stejně jako jinde, tak i ve Varnsdorfu mají problém někoho přistihnout.

Místní městská policie totiž nemá tolik strážníků, aby mohla průběžně kontrolovat všechna místa, kde by případně mohla černá skládka vzniknout.