„Rada města na základě doposud ze své činnosti nashromážděných materiálů a s ohledem na skutečnost, že se může jednat zejména o naplnění skutkové podstaty trestného činu podvodu, pověřuje primátora statutárního města Děčín bezodkladným podáním trestního oznámení na neznámého pachatele ve věci akce Obnova historické části Podmokel,“ uvedla Romana Silvarová z kanceláře primátora.

Nová dlažba na ulici Prokopa Holého v Děčíně je zvlněná, na mnoha místech se i propadá.
FOTO: Zbrusu nová dlažba v Děčíně se propadá

Město si na podnět dvou opozičních zastupitelů Tomáše Brčáka (ODS) a Petra Zdobinského nechalo v minulých týdnech udělat několik sond, které měly zkoumat složení podloží. Podle dostupných informací byly některé vrstvy slabší, některé zcela chyběly. To má být jedna z příčin, proč se čerstvě položená dlažba začala na mnoha místech výrazně vlnit.