Lípu věnovala Československá obec legionářská, o její zasazení se pak postarali skauti ze dvou děčínských středisek.

„Přeji nám všem, naší republice svobodu. A lípě svobodný prostor, aby se jí dobře rostlo a symbolizovala výdobytky, které jako občané této republiky máme,“ řekla při slavnostním zasazení stromu dosavadní primátorka Marie Blažková, která slíbila, že u lípy bude cedulka vysvětlující, proč byl tento strom vysazený.

„Naše účast je logická. Skauti byli vždy spjati s demokratickými režimy tohoto státu. A každý nedemokratický režim jako první zrušil skautskou organizaci,“ doplnila náměstkyně primátorky a vůdkyně skautského střediska Sojčáci Hana Cermonová. Před zasazením stromu svobody zazpíval sbor děčínského gymnázia státní hymnu.