A zrovna letos je to přesně sto let od chvíle, kdy tu stavaři poprvé kopli do země.

Obdivovat nádrž, kterou ze všech stran obklopují lesy, mohou od tohoto pátku legálně také lidé. Povodí Ohře pro ně totiž připravilo vyhlídku. Je to prakticky jediná možnost, jak si nádrž prohlédnout – do její blízkosti je totiž kvůli ochraně vody vstup zakázán.

„Chceme veřejnosti pomoci najít legální cestu napojenou na síť turistických tras, abychom minimalizovali neoprávněné vstupy do prvního ochranného pásma vodárenského zdroje," říká mluvčí Povodní Ohře Jan Svejkovský.

Zvědavce totiž nádrž přitahuje – některým pak připadá jako dobrý nápad se v ní koupat, což je samozřejmě zakázané.

„Lesní cesta vedoucí podél nádrže není veřejnosti přístupná," upozorňuje Svejkovský.

„Lidé se sem chodí koupat načerno. Loni tu jeden pán koupal psa a nemohl pochopit, že nemůže," říká hrázný Jiří Tůma. O nádrž se stará úctyhodných pětatřicet let. Letos ale končí,  na konci roku odchází do důchodu.

Jak se lidé k nové vyhlídce dostanou? Přístupová cesta bude vyznačena informačními tabulemi. Otevřeno tu bude až do konce října každý den mezi 8. a 19. hodinou.

Je ale možné, že bude vyhlídka předčasně uzavřena – záleží na tom, jak se tu budou lidé chovat.

„Loni byla otevřena podobná vyhlídka v Jirkově na Chomutovsku," říká hrázný Jiří Tůma. „Vyhlídka bude fungovat ve zkušebním režimu," dodává.

Pokud by tu tedy lidé dělali nepořádek či opouštěli vyhrazený prostor, hrozí, že bude vyhlídka uzavřena. Ochrana pitné vody je totiž na prvním místě.

Kromě otevřené vyhlídky ale mají lidé i jiné možnosti, jak si vodní dílo prohlédnout. Jednou za rok se tu koná Den otevřených dveří. A na nádrž je vidět například z Malého Stožce či Velké Tisové. Nová vyhlídka je ale situována opravdu blízko; návštěvníci se dostanou k přehradě na pár desítek metrů.

Vodní dílo Chřibská bylo původně stavěno jako protipovodňová nádrž. Vodárenská nádrž se z ní stala až později, přestavěna byla v letech 1975 až 1977. Ještě předtím sloužila také k rekreaci, což dnes již není možné.

Jednou z největších událostí její stoleté historie byly nepochybně povodně v roce 2010, když došlo ke zhoršení jakosti vody v nádrži. Tu zapřičinilo protržení hráze Malého Jedlovského rybníka a splavení sedimentu do nádrže. Návrat kvality vody do původního stavu trval půl roku, došlo k němu ale přirozenou cestou. V současné době je místní voda opět kvalitní.

„Voda tekla přes bezpečností přeliv," vzpomíná na povodně hrázný s tím, že šlo o více než stoletou vodu. Do přehrady tehdy přitékalo 22 kubíků vody za vteřinu. Z přehrady ale tehdy odtékalo jen 2,7 kubíků.

Vodní dílo Chřibská
1912 – v tomto roce začíná stavba přehrady
1924 – přehrada uvedena do provozu
1926 – skončily stavební práce
190 – tolik metrů je dlouhá hráz
5,65 – tolik metrů je hráz široká
13,78 – celková zatopená plocha v hektarech
1,5 – tolik kilometrů nad Horní Chřibskou nádrž leží. Ze všech stran je obklopena lesy.
1 – tolikátého června se otevírá nová vyhlídka pro veřejnost