Na příchozí čekaly komentované prohlídky celé továrny, průvodci prozradili v podezmních prostorech něco z historie firmy, která v minulosti vyráběla i součástí pro armádu a děti si mohly užít atrakcí jako je skákací hrad nebo balónkový bazén.