Při Tříkrálovém koncertě zde vystoupilo pěvecké sdružení Varnsdorfské Náhodou. Na koncert do rumburského kostela dorazili také koledníci v maskách tří králů, kterým lidé mohli přispět do kasiček zaštítěných právě celostátní Tříkrálovou sbírkou. Většina jejích výnosů zůstává v regionech, kde lidé peníze věnovali.