Téměř 150 let stojí uprostřed Brtníků budova dnes už bývalé školy. Kraj, kterému v současnosti patří a provozuje zde domov pro lidi se zdravotním postižením, se ji rozhodl zbořit a místo ní postavit nový dům. To se nelíbí vedení obce ani několika sdružením, která za zachování školy sepsala petice.

V bývalé škole byly do konce loňského roku byty pro klienty Domova Brtníky. Podle hejtmanství historická budova nevyhovuje dnešním standardům, a proto se ji rozhodlo ji zbourat. Na jejím místě pak má vyrůst moderní zázemí pro zdravotně a mentálně postižené.

„Brtníky přišly o kostel, přišly o zámeček. Před pár lety shořel nejstarší dům v Brtníkách, shořela i fara. Nyní chtějí zničit i bývalou školu, která je jedna z posledních trochu dochovaných budov,“ řekl František Moravec, starosta Starých Křečan, pod které Brtníky spadají. Podle jeho slov se obec hned na počátku vyslovila proti demolici školy a nabídla alternativní řešení. Kraj v přípravě projektu ale nadále pokračoval a postupně byl vydán demoliční výměr.

Do sporu se v tu chvíli zapojilo také několik spolků, které ale nebyly připuštěné ke stavebnímu řízení. Proti tomu se některé z nich brání u soudů, které doposud ve všech kauzách nerozhodly.

„Obec nabídla možnost převedení obecního pozemku, kde by bylo možné novou budovu postavit, případně pomoci s převodem jiného pozemku tak, aby bývalá škola byla zachráněná,“ představil možnosti Moravec s tím, že správnost postupu kraje musí posoudit soud.

Námitky Starých Křečan a stovek lidí, kteří podepsali petici za zachování budovy pocházející z poloviny 70. let 19. století, ale kraj v potaz nevzal. „Stavební povolení je pravomocné a stavba může být zahájena. Bude se nadále postupovat podle schváleného časového harmonogramu,“ uvedl mluvčí krajského úřadu Martin Volf. Bagry by se tak do starého domu měly zakousnout v průběhu března.

Na stranu zastánců se postavil také Národní památkový ústav (NPÚ), přestože brtnická škola není památkově chráněná. „Jedná se o stavbu, která nese řadu kulturně historických hodnot, které souvisí především s prestižní funkcí, kterou v obci zastávala,“ napsal v dopise jednomu ze spolku ředitel ústeckého NPÚ Petr Hrubý a ocenil například řešení fasády, hmoty budovy nebo podobu střešní roviny. Dům se podle jeho názoru podílí na celkovém vzezření obce, protože se nachází na dominantním místě.

Demolice bývalé školy a stavba nové budovy by měla vyjít na 60 milionů korun, kraj se na tuto investici nyní snaží získat dotaci.