Nej­severnější gymnázium republiky v úterý, 10. března 2009, poprvé navštívil 20. sídelní biskup litoměřický Mons. Jan Baxant. Pracovní návštěva byla tvořena řadou jednání, na biskupovo přání však hlavní část dne patřila samotným studentům.

Po seznámení s vedením školy a s netradičním vyučováním, které gymnázium ve Varnsdorfu upřednostňuje, se setkal s Radou školské právnické osoby Gymnázia Varnsdorf. Následovala diskuze s vedením Městského úřadu, zastoupeného starostou Josefem Poláčkem a 1.místostarostou Petrem Šmídem.

Osobitě bylo pojato představení pedagogického sboru školy – biskup „zkoušel“ vyučující jednotlivých předmětů z jejich oborů a formální rozměr návštěvy se brzy změnil v přátelské setkání, z kterého se nikomu nechtělo odcházet. Všechny přítomné překvapil nový biskup mimo jiné znalostí cizích jazyků a šíří svého přehledu. Se studenty se setkal v jednotlivých třídách, ale povídal si s nimi i na chodbách o přestávkách. Diskutovalo se o vysokých školách, o maturitách, o dětství, o církvi…

První návštěva Varnsdorfu zanechala celou řadu podnětů, nápadů a hlavně očekávání, kdy mohou ve Varnsdorfu čekat další biskupskou vizitaci. Biskup z akademického prostředí prokázal již v počátku svého působení v čele litoměřické diecéze odvahu a rozhodnost. Varnsdorfské setkání ujistilo všechny přítomné mimo jiné i o tom, že je otevřený humoru a radosti. To je nepochybně další dobrá zpráva. A takových není nikdy dost.

Jiří Čunát