Její podmínkou ale je, že se bude podoba lesoparku projednávat přímo s lidmi.

O tuto dotaci usilovalo město již v loňském roce. Tenkrát ale s žádostí neuspělo.

„Rozhodli jsme se žádost o dotaci opět podat, je to další pokus, jak lesopark komplexně obnovit. Vlastní peníze totiž na tak rozsáhlou rekonstrukci v rozpočtu nemáme," říká primátorka města Děčín Marie Blažková.

Pokud by se dotaci podařilo získat, lesopark by mohl změnit podobu.

„Měl by lépe plnit svou funkci. Lesopark by se měl stát odpočinkovým areálem, byl by tu park, mohly by tu být například herní prvky pro děti," říká náměstek primátorky Valdemar Grešík.

Lesopark Bažantnice je součástí veřejného městského prostoru již od roku 1931. Jméno nese podle bažantí obory, kterou dříve býval. Nyní je park obklopen z jedné strany zástavbou rodinných domů, z druhé pak sídlištěm. Okraj parku využívají převážně obyvatelé sídliště a děti z nedaleké mateřské školky. Cesty v lesním porostu slouží k procházkám a jako zkratky na městskou hromadnou dopravu. Problém je, že v sychravých dnech jsou rozmáčené a blátivé, jak se na místě v pondělí ráno přesvědčili redaktoři Deníku.

„Součástí lesoparku jsou lesní porosty, travnaté plochy, zpevněné plochy a cesty, nezpevněné cesty, bikrosová dráha, areál bývalého letního kina, oválné cvičiště a území s archeologickými nálezy, jehož součástí jsou pozůstatky historické tvrze. To všechno ovlivňuje jeho případnou revitalizaci," doplnila primátorka Marie Blažková.

Jenže areálu letního kina, které je již léta v dezolátním stavu, se případná dotace týkat nebude. Město nepočítá s tím, že by letní kino obnovilo.

„Děláme letní kino na zámku, to stačí, éra takových letních kin jako je Bažantnice je už pryč," říká Valdemar Grešík s tím, že město má i místo, kde pořádat koncerty, a to na nábřeží pod zámkem, kam je také přivedena elektřina.

Co s areálem letního kina bude, není podle Grešíka nyní jasné.

„Řešit to teď není priorita města. Třeba někdo jednou přijde s nápadem na využití," dodává náměstek.

Lidé v Děčíně přitom na letní kino nostalgicky vzpomínají. A nejen na něj, ale 
i na další akce, které se tu konaly, například na hudební festival Děčínská kotva.

Lidé tak svými názory na veřejném projednání budou moci ovlivnit ne podobu zničeného kina, ale přímo lesoparku.

„Nadace Proměny úzce spolupracuje s lidmi žijícími v těsné blízkosti dané lokality. Před samotnou realizací projektu pořádá veřejné diskuze a akce, ze kterých následně vychází architektonická soutěž," vysvětlila Marie Blažková.

Diskutovat s obyvateli města, kterým není podoba lesoparku lhostejná, ale chce přímo také vedení města.

„Chceme slyšet názory obyvatel, kteří se v prostoru pohybují. Zajímá nás, jak právě oni by si park představovali," dodala primátorka.

První takové setkání se uskuteční již v listopadu v místní mateřské škole s rodiči dětí.

K využití lesoparku vznikla v roce 2009 také ideová studie.