Podle krajských radních se má zpracovatel posudku zaměřit na splnění všech požadavků a na vyhodnocení dopadu stavby na obce.

„Musí být navržena jen taková varianta, která bude kontrolovatelná a pro obce přijatelná, a to včetně dohody o opatřeních k prevenci, vyloučení, snížení a popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí," říká mluvčí krajského úřadu Lucie Dosedělová.

Ta varianta, kterou posudek nakonec doporučí, by měla být podpořena jasnými argumenty.

Děje se také v Děčíně: Foldyna: Zakažme venčení psů na Mariánské louce

Pro Děčín je stavba Folknářské spojky další důležitou stavbou, která má pomoci řešit především tranzitní dopravu ve městě.

„Možná je pro nás ještě důležitější než Vilsnická spojka, jejíž stavba začala loni. Kromě toho, že uleví lidem žijícím v poměrně velké části města, by ji bylo možné využít také pro zásobování průmyslové zóny, kterou plánujeme na východním nádraží," řekl před časem Deníku náměstek děčínské primátorky Jiří Anděl.

Folknářská spojka totiž odvede dopravu z okolí Kamenické ulice, kde jsou dvě sídliště nebo škola. Navazovat bude na Nový most a právě na Vilsnickou spojku, jejíž stavba začala loni na podzim a hotová by měla být v průběhu příštího roku.

Po případném postavení Folknářské spojky tak bude chybět již jen poslední stavba k dokončení kompletního řešení tranzitní dopravy v Děčíně. A to je přivaděč k dálnici D8.

Stavba Folknářské spojky povede skrz chráněné krajinné oblasti České středohoří a Labské pískovce. Jedna varianta je dlouhá 4,15 kilometru a druhá 4,55 kilometru. Součástí obou jsou dvě křižovatky, přemostění potoků a komunikací.

Přečtěte si také: Noční akce: Potřebujete povolení ve vyhlášce

Třetí varianta se skládá z přeložky silnice I/13 Děčín – Březiny dlouhé 1,3 kilometru a vlastní Folknářské spojky mezi Březinami a Ludvíkovicemi dlouhé 3,38 kilometru.

K návrhům odborníci zpracovali hlukovou a rozptylovou studii, zhodnotili případná zdravotní rizika, vliv na kvalitu podzemích vod a provedli biologický průzkum. Ve shrnutí se uvádí, že všechny tři varianty ovlivní krajinný ráz území.

Výstavba je ve všech variantách spojena s objemnými zemními pracemi, území je totiž členité s velkými výškovými rozdíly. V prostoru je zahrádkářská kolonie, na kterou by dvě navržené trasy měly vliv. Silnice by ve všech variantách ústila nad obcí Ludvíkovice.

Mohlo by vás zajímat: Rumburské porodnici hrozí na konci března zavření. Nejsou lékaři