Podmáčený pozemek, zápach fekálií, ale podle úřadů je vše v pořádku. Tak to vypadá na pozemku Michala Zahuly z Martiněvsi, a to již několikátým rokem.

„Soused nám vypouští fekálie přímo na náš pozemek, přišli jsme na to, když jsem začali budovat novou příjezdovou cestu,“ stěžoval si Zahula. Ihned se s žádostí o pomoc či radu obrátil na jílovský městský úřad. Úředníci ale nic nezjistili. Zahula se proto obrátil na odbor životního prostředí při děčínském magistrátu.

„Pracovníci odboru životního prostředí provedli v místě několik šetření, ale žádné fekálie na pozemku pana Zahuli nenalezli. Jedná se o povrchovou vodu bez stop nějakého znečištění,“ tlumočila informaci odboru životního prostředí mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.
Přítomnost fekálií prý podle úředníků neprokázala ani zkouška barevnosti, kterou po několikáté stížnosti Michala Zahuly, provedli.

„Zkouška neprokázala průsak vsakovacího zařízení. Toto zařízení je pro zasakování přečištěných odpadních vod v současné době vyřazeno z provozu a přečištěné odpadní vody z čistírny odpadních vod jsou svedeny odtokovou kanalizací do odvodňovacího příkopu, který je v majetku města Jílové. Na tuto stavbu bylo vydáno stavební povolení. Z toho tedy vyplývá, že již nemůže docházet k průsaku odpadních vod na pozemek k panu Zahulovi,“ doplnila mluvčí.

Jiného názoru je ale Michal Zahula: „Mám fotografie, kde je ve vodě jasně vidět barva, úředníci to ale nechtějí vidět. Trvají na tom, že se jedná o povrchovou vodu. Nechal jsem proto na vlastní náklady zhotovit laboratorní rozbor vody,“ řekl Zahula. Výsledky, které přítomnost fekálií ve vodě prokázaly, odeslal na Odbor životního prostředí a zemědělství při Krajském úřadu Ústeckého kraje.

Na pozemek se tedy vydali odborníci z Krajského úřadu Ústeckého kraje. V závěru z jejich šetření stojí: „Při kontrole byla odebrána povrchová voda, ta byla odevzdána akreditované laboratoři. Rozbor prokázal indikátory fekálního znečištění, je třeba situaci v celé lokalitě prošetřit a uložit příslušná nápravná opatření.“

Informaci o přítomnosti fekálií ve vodě odeslali krajští úředníci i děčínskému magistrátu, ten ale stále trvá na svém. „Problém podmáčení pozemku vypouštěním odpadních vod je zapříčiněn stavebními pracemi, které provádí pan Zahula při výstavbě nové komunikace ke svému objektu. Pro řešení této problematiky je třeba obnovit plynulý průtok stávajícím příkopem u komunikace v ulici Tichá,“ píše ve své zprávě vedoucí odboru životního prostředí Jiří Hykš. O přítomnosti fekálií nebylo ve zprávě ani slovo.

Odvodňovací průtok je majetkem města Jílové a podle Zahuly do něj rozhodně není svedena voda z čističky jeho souseda.

„Průtok obnovíme, jen co doděláme nejaktuálnější práce, máme jich po srpnových povodních víc než dost. Určitě to ale bude během jednoho měsíce,“ řekl zaměstnanec jílovského úřadu Jan Světlený. Dodal, že o problému s odtokem vody ví, ale že se nejedná o akutní stav.

Ani majitel domku, z jehož septiku mají fekálie vytékat, si není vědom nějakého pochybení. „Nevím o co panu Zahulovi jde. Myslím, že provedené kontroly jsou víc než dostačující, z mé čističky žádné fekálie na pozemek souseda nevytékají,“ uvedl Vladyslav Lisachenko.