Skleněný artefakt má podle jednoho z jeho autorů Josefa Šafaříka znázorňovat práci fyziků, zdrojem inspirace byla spolupráce mezi vědci a umělci. „Přišli jsme s myšlenkou udělat skleněnou tabuli z postříbřeného skla a v tom je speciální vzor, který je ve dvou vrstvách a vytváří interferenční vzory, které jsou společné pro nás umělce i pro fyziky. Vytvořili jsme prostor, kde se lidé mohou zamyslet a najít si svůj vlastní význam,“ říká o zrcadlové desce Šafařík.

Artefakt, o jehož umístění v Děčíně namísto v Praze se zasadil bývalý městský architekt Ondřej Beneš, který vyučuje na Fakultě architektury ČVUT a koordinoval a vedl projektovou přípravu, má i své vlastní nasvícení. Dvě světla obíhající ve zdánlivě nekonečném koloběhu podsvěcují více než tunu vážící skleněnou desku. „Jedna z animací bude ukazovat čas. Jednotlivá světla budou postupně zrychlovat a vždy v půl a v celou se srazí a vybuchnou, celý kruh se rozzáří najednou. Pomalu zhasne a celá animace začne znovu,“ popisuje nasvětlení skleněné sochy vedoucí Institutu intermédií Fakulty elektrotechnické ČVUT Roman Berka. Mnohem zajímavější a také vzácnější nasvětlení nastane ve chvíli, kdy začnou experimenty v CERNu ve Švýcarsku. „V tu chvíli to spustí druhou animaci, kdy bude celý kruh pulsovat. Pokud někdo půjde okolo a uvidí pulsující kruh, bude vědět, že se stal svědkem něčeho mimořádného,“ láká na vzácné okamžiky Berka, jímž vedený institut propojuje vědce z ČVUT a umělce z Akademie múzických umění.

Za vznikem nového artefaktu, který je prvním větším uměleckým počinem v děčínských ulicích za několik posledních desetiletí, stojí Centrum aplikovaných přírodních věd. To propojuje fakulty jadernou, elektrotechnickou, strojní a architektury. Zapojené jsou do něj také instituce Akademie věd jako je Ústav fyzikální chemie. „V rámci tohoto projektu se snažíme propojovat odbornosti jednotlivých fakult. Při vzniku artefaktu jsme pak propojili vědu a umění. Jsme rádi, že se jej podařilo umístit právě do Děčína, protože chceme přispět k rozvoji regionu a města a k jeho kultivaci,“ vysvětlil při odhalení skleněné sochy děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT Václav Čuba, proč se univerzita rozhodla umístit sochu právě do Děčína.

Instalací skleněné sochy by ale proměna prostranství před ČVUT skončit neměla, univerzita plánuje přebudovat celé okolí své děčínské pobočky. „Chceme předělat nejen prostor okolo sochy, ale také za budovou u parkoviště. To bude stát mnoho milionů, proto žádáme o dotace,“ řekl Čuba. Prostranství směrem k zastávce, jehož obnova by měla vyjít na přibližně 1,5 milionu korun, je ale škola rozhodnuta udělat i v případě, že s žádostí o podporu neuspěje. Kromě toho má škola v plánu zrevitalizovat také fasádu školy, která byla v 80. letech postavená jako sídlo okresního výboru komunistické strany. V roce 1995 ji začalo využívat ČVUT, nejprve jako nájemce a od roku 2001 jako majitel.