Děčínskému magistrátu došla trpělivost s lidmi, kteří mu dluží peníze a pobírají od něj sociální dávky. Celkem Děčín pohledává třicet jeden milion korun na pokutách a místních poplatcích.

„S dlužníky jsme začali v současné době sepisovat žádosti o srážky ze sociálních dávek. Na základě těchto žádostí hradí své dluhy na pokutách a poplatcích bezprostředně po vyplacení sociálních dávek magistrátem, přímo na místě. V praxi to funguje tak, že jsme vedle místa, kde se vyplácejí sociální dávky, zřídili další pokladnu, kde se uhradí dlužná částka,“ uvedla Romana Silvarova, mluvčí děčínského magistrátu. Dodala, že teprve pokud nebudou lidé splátky hradit, předá město nedoplatek k vymáhání exekutorském úřadu, čímž se základní nedoplatek dlužníkům výrazně navýší. Poprvé k tomuto způsobu vymáhání dluhů magistrát přistoupil dvacátého čtvrtého března. Za jediný den město na úhradu dluhů vybralo deset tisíc korun.

Miroslav Brož z organizace Člověk v tísni postup magistrátu vítá: „Je to rozumná varianta jak vymoci dluhy od sociálně slabých lidí a nedostat je ještě do větších problémů. Město mohlo přistoupit rovnou k exekucím, což mu zákon umožňuje, ale neudělalo to. Jsem rád, že Děčín ukazuje i ostatním městům, že je k takovým věcem možné přistupovat i sociálně citlivě.“

Za prvních pět dní, kdy děčínský magistrát nabízí lidem, aby si zažádali o stržení dluhu přímo ze sociálních dávek, si podalo žádost sto dvacet dlužníků. Markéta Lakomá z kanceláře primátora podotkla, že dlužníci tuto možnost využili a skutečně na místě platí.

Vladislav Raška, primátor Děčína, je toho názoru, že problém vymáhání dluhů trápí všechna města a je potřeba s tím něco dělat. Proto město nabídlo lidem tuto šanci. „Navázali jsme s dlužníky přátelskou komunikaci. Lidé naši nabídku uvítali. Je to lepší způsob, než exekuovat rovnou dávky. I když i to si ponecháváme na ty, kteří své závazky nebudou plnit, v záloze,“ řekl Raška.

Petr Kumstát, bývalý ekonomický náměstek na správě městských domů v Děčíně, přístup města také schvaluje. Z vlastní zkušenosti prý ví, že většina lidí se do situace, kdy magistrátu dluží velké částky, dostává vlastní vinou, protože své závazky ignoruje: „Město nechce nikomu utrhnout hlavu. Ale lidé by se měli se svými dluhy pokusit vypořádat čestně. Teď mají možnost v přijatelných splátkách to udělat.“

Na pořádek v době vyplácení sociálních dávek dohlíží vždy strážník městské policie, který v případě potřeby může zasáhnout.

„V minulosti jsme řešili několik událostí s lidmi, kteří se chovali vůči úřednicím agresivně, vyhrožovali jim nebo se je pokusili napadnout i fyzicky. Ale v souvislosti se zavedením nového způsobu splácení dluhů městu jsme zatím žádné problémy nezaznamenali,“ řekl Tomáš Pavlík, mluvčí děčínské městské policie. Vzhledem k tomu, že strážníci sídlí ve stejné budově jako odbor sociálních věcí, je prý příchod hlídky záležitostí jen několika málo vteřin.

„Po krátké zkušenosti s tímto způsobem vymáhání dluhů si myslím, že bychom za rok mohli vybrat až jeden milion korun,“ uzavřel děčínský primátor Raška.