Slovní spojení „oběť trestného činu" představuje pojem, který do nedávna naše legislativa neznala.

Slovní spojení

„Toto spojení definuje až zákon o obětech trestných činů, který nabyl účinnosti v dubnu roku 2013. Podle tohoto zákona každou osobu, která se cítí být obětí trestného činu, je třeba považovat za oběť, nevyjde-li najevo opak nebo nejde-li zcela zjevně o zneužití postavení oběti. Na postavení oběti nemá vliv, pokud nebyl pachatel zjištěn nebo odsouzen," uvedla Pavla Radová z Probační a mediační služby.

Zmíněný zákon přináší nejen jasnou definici, kdo je obětí trestného činu a jaká má tato oběť práva, ale rozšiřuje také možnosti poskytování služeb této cílové skupině, resp. jejich financování. Advokáti a poskytovatelé služeb obětem trestných činů se mohou zapsat do registru poskytovatelů pomoci této cílové skupině. Automaticky jsou zde zapsána také všechna střediska Probační a mediační služby. Jediný poskytovatel služeb, který pokrývá celé území ČR, je právě Probační a mediační služba.

Právní informace

Právní informace jsou poskytovány celkem na 78 pracovištích této státní instituce. V Rumburku, Krásné Lípě a Děčíně je navíc realizován specializovaný projekt „Proč zrovna já?", v rámci nějž mohou oběti získat zdarma kvalifikovanou pomoc prostřednictvím poradenství a doprovázení. Projekt „Proč zrovna já?" je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu.

Za dobu fungování projektu bylo poradnami pro oběti trestných činů v České republice poskytnuto na osm tisíc konzultací obětem násilných, majetkových i jiných trestných činů. Jen v okrese Děčín službu využilo na 360 klientů. Někteří z nich se na specializované poradny obrátili opakovaně, nebo službu využívají dlouhodobě. Nejednalo se však jen o poskytnutí praktických informací z průběhu trestního řízení či náhrady škody, ale byl zde též nezbytný prostor pro sdílení pocitů a obav, které oběti mohou pociťovat. V rámci projektu „Proč zrovna já?" jsou poskytovány také doprovody k úkonům trestního řízení a 
k podání vysvětlení. „Oběť trestného činu tak získává potřebnou podporu, aby se s dopady nepříjemného zážitku mohla lépe vyrovnat. Obecně přetrvává u laické veřejnosti i u části profesionálů mýtus, že obětí trestného činu je pouze osoba, která byla poškozena násilnou či zvlášť závažnou trestnou činností, a oběť například krádeže či vloupání si zvýšenou pozornost nezaslouží.

Důsledky na život

V praxi se však ukazuje, že i trestná činnost, která se může zdát bagatelní, může mít dalekosáhlé důsledky na život oběti. Může znamenat ztrátu jakýchkoli jistot a pocitu bezpečí, nastolení všudypřítomné úzkosti a dezorientace. V konečném důsledku může trestný čin znamenat nastartování závažných změn v životě oběti v oblasti psychické, sociální i ekonomické," dodává koordinátorka projektu „Proč zrovna já?" Pavla Radová.

V případě, že se cítíte být obětí jakéhokoli trestného činu – byli jste okradeni, přepadeni, je na vás pácháno násilí, není plněna vyživovací povinnost apod. – můžete se obrátit na tyto poradny:

Probační a mediační služba Děčín
Lázeňská 1268/12, Děčín I
poradenské hodiny: pondělí 14 – 16 hod, čtvrtek 14 – 16 hod.
(osobní konzultaci je možné dojednat předem i mimo tyto otevírací hodiny)
telefon: 773 783 682, e-mail:mperichova@pms.justice.cz

Charitní sdružení Děčín
Zbrojnická 779/7, Děčín IV – Podmokly
poradenské hodiny: pondělí 13 – 17 hod, úterý 9 – 12 a 13 – 15 hod., čtvrtek 9 – 12 a 13 – 15 hod.
(osobní konzultaci je možné dojednat předem i mimo tyto otevírací hodiny)
telefon: 412 517 368, e-mail: poradna@chsd.cz

Probační a mediační služba Rumburk
Lužické nám. 387 (vchod mezi květinkou a pekařstvím, 1. patro), Rumburk
poradenské hodiny: pondělí 8 – 10 hod., středa 14 – 16 hod. (osobní konzultaci je možné dojednat předem i mimo tyto otevírací hodiny)
tel.: 412 332 664, 412 333 021, 734 362 948
e-mail: mbarak@pms.justice.cz, pkleprlikova@pms.justice.cz

„Poradna v kostce" – Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
poradenské hodiny: pondělí od 9.30 do 18 hod., (15 – 17 hod. pro neobjednané)
úterý od 7 do 15.30 hod., (9 – 11 hod. pro neobjednané), středa od 7 do 15.30 hod., (13 – 15 hod. pro neobjednané), osobní konzultaci je vhodné dojednat předem.
tel.: 412 354 839, 777 925 302
e-mail: poradna@krasnalipa.cz

Služby jsou poskytovány zdarma a anonymně.