Ústecký a Karlovarský kraj navštívili koncem měsíce dubna zástupci Evropské komise Emma Toledano Laredo, ředitelka Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální politiku, a Werner Schmidt, ředitel projektů Evropské investiční banky. V médiích se po této návštěvě objevil článek o tzv. poselství, které jim předali zástupci Ústecké klimatické koalice. Ústecký kraj proto reaguje vyjádřením, které ústy hejtmana Jana Schillera upřesňuje záměr této návštěvy.

„Dne 28. dubna 2022 vyšel článek v Ústeckém deníku o tzv. poselství, které předalo uskupení Ústecká klimatická koalice zástupcům Evropské komise. Z pohledu Ústeckého kraje je článek tendenční, zavádějící a v některých částech dokonce lživý. Zásadně se ohrazuji proti uvedeným nařčením a aktivistickým výrokům těchto skupin, a to jak z pozice hejtmana Ústeckého kraje, tak z pozice předsedy Regionální stálé konference Ústeckého kraje a všech jejích členů.

ICUK, Inovační centrum Ústeckého kraje
Co a pro koho je ústecké Inovační centrum?

Do Ústeckého kraje přijeli zástupci Evropské komise na návštěvu, při které se chtěli seznámit s již realizovanými projekty z Evropských fondů a také těmi připravenými a pro Ústecký kraj strategickými. Nepřijeli v žádném případě nic hodnotit a kontrolovat. Naopak nabídli Ústeckému kraji součinnost a pomoc pro rychlejší realizaci přípravy tzv. strategických projektů. Je tedy lež, že přijeli komisaři zkontrolovat nějaké dokumenty.

Ředitelka Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální politiku Emma Toledano Laredo a náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů MŽP ČR Jan Kříž.Ředitelka Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální politiku Emma Toledano Laredo a náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů MŽP ČR Jan Kříž.Zdroj: se souhlasem Ústeckého kraje

O rozdělení cca 16 miliard korun (Ústecký kraj měl původně dostat pouze 13 miliard korun), které se nám v rámci přerozdělení podařilo získat, se v žádném případě nerozhoduje překotně. K určení priorit předložených projektů bylo vybráno několik nezávislých a členům Regionální stále konference neznámých odborníků, tzv. hodnotitelů. Ti následně předložili své hodnocení všech podaných projektových záměrů a teprve pak Regionální stálá konference schválila, že deset z nich je pro náš kraj strategických. Mimo jiné jsou to projekty podporující vědu a výzkum, vzdělávání, sociální oblast, energetiku, vodíkové strategie a jiné obnovitelné zdroje energií.

Celková částka 16 miliard korun byla naopak velmi promyšleně rozdělena. Sedm miliard korun je určeno pro strategické projekty, a to ještě s omezenou maximální výší pro jednotlivé projekty. Dalších sedm miliard korun je určeno na tzv. tematické výzvy, a to budou právě ty finanční prostředky přístupné malým firmám, obcím i jednotlivcům. Tematické výzvy jsou nyní ve stadiu rozpracování a příprav, proto nemohly být zatím oficiálně zveřejněny. Není jednoduché přesně specifikovat jednotlivé oblasti s ohledem na podmínky čerpání finanční podpory. Zabere to nějaký čas. Je tedy opět nepravdou, že jsou peníze rozdělovány neprůhledně jen velkým znečišťovatelům a na běžné lidi nic nezbyde.

Parkovací dům vznikne v areálu ústecké nemocnice. Vizualizace.
V areálu ústecké nemocnice vznikne parkovací dům

Při znalosti problematiky všech dopadů na ukončení těžby uhlí se všichni shodují, že konec využívání uhlí dopadne především na samotné horníky. Pak je tedy logické, že by se firmy, které je zaměstnávají, měly transformovat tak, aby dopady právě na horníky a navazující střední a malé firmy, které jsou na ně napojené, byly co nejmenší,“ okomentoval účel návštěvy zástupců Evropské komise v Ústeckém kraji hejtman Jan Schiller.