I díky přispění ministerstva kultury prošla nákladným restaurováním malířská výzdoba dvou kaplí.

„Původní podoby se dočkala malířská výzdoba kaple Pražského Jezulátka a sv. Jana Nepomuckého a kaple Panny Marie Lurdské. Opravena byla také fasáda nádvoří ambitu kolem loretánské kaple," říká Klára Mágrová z rumburské římskokatolické farnosti, která Loretu spravuje.

Pokračuje tak postupná obnova barokní památky, která láká turisty ze širokého okolí. Na její obnovu přispívá také ministerstvo kultury. Další peníze se pak farnosti daří získávat například z městského rozpočtu nebo od biskupství. Jen letos bylo do oprav investováno přes jeden milion korun.

„Celoročně přístupná barokní kulturní památka se obnovuje od roku 1996. Záchranné práce dosud přišly na 26,874 milionu korun," dodává Klára Mágrová.

Rumburská Loreta s milostnou sochou Černé madony loretánské (1694) byla významným mariánským poutním místem pro oblast severních Čech a Lužice. Od roku 1950, po násilném zrušení rumburského kapucínského kláštera, se zde nadále konaly mše svaté, Loreta byla pro návštěvníky přístupná jen příležitostně a trpěla dlouhodobou neúdržbou. Roku 1964 byla prohlášena za nemovitou kulturní památku. Od roku 2007 jsou památkově chráněné rovněž čtyři oltáře v ambitu.

„Loreta v Rumburku patří svou reliéfní a sochařskou výzdobou mezi nejhodnotnější loretánské kaple v České republice. Architektonicky cenná vnější schrána loretánské kaple Panny Marie je barokní kopií italského renesančního originálu. Předmětem úcty poutníků je Svatá chýše, dům Panny Marie v Nazaretu, v němž došlo ke zvěstování o narození Spasitele, byl vychován Ježíš a žila Svatá rodina," přibližuje význam Lorety Mágrová.

Loretánský areál je od roku 1995 vyhledávaným cílem návštěvníků z České republiky a zahraničí. Od roku 1996 se obnovuje, od roku 1999 z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury.