Třicetiletý Milan z Děčína své dvanáctibodové konto řidiče vyčerpal dost rychle. Prvního přestupku se dopustil loni v prosinci, posledního na počátku minulého měsíce. Čtyřikrát nebyl připoután, jednou za jízdy telefonoval a jednou překročil maximální dovolenou rychlost.

„Stal se tak jedním ze skoro sto padesáti řidičů, kteří ve spádovém území Děčína a okolních obcí získali dvanáct bodů.,“ uvedla mluvčí děčínského magistrátu Barbora Vechová. Prakticky dvě třetiny vybodovaných motoristů jsou mladí řidiči ve věku od dvaceti do třiceti let. O právo řídit po dobu dvanácti měsíců motorová vozidla kvůli přestupkům už přišly také čtyři ženy.

„Zvlášť opatrní při dodržování zákona o provozu na pozemních komunikacích musí být tři stovky dalších motoristů, protože mají na svém kontě už osm až jedenáct bodů,“ připomněla Alena Černá, která se na děčínském magistrátu zabývá právě agendou bodového systému.

Vůbec nejčastějším prohřeškem bývají nezapnuté bezpečnostní pásy řidičů. Takových přestupků policisté už zaznamenali téměř devatenáct set. Dvě stě řidičů docela zbytečně bodovalo kvůli telefonování s mobilem u ucha během jízdy. Někteří motoristé zrovna moc nemyslí na bezpečnost nejmenších pasažérů. Za to, že děti ve voze cestovaly bez autosedačky, bylo bodově postiženo třiašedesát řidičů.

„Zavedení bodového systému před dvěma roky bylo pro většinu řidičů impulsem k větší ukázněnosti na našich silnicích. To ale fungovalo nějaký půlrok a pak začalo přestupků i nehod výraznější měrou přibývat,“ uvedl vedoucí oddělení služby děčínské dopravní policie Martin Votrubec.

Při kontrolách dopravní policisté také čas od času přistihnou řidiče, kteří dál usedají za volant a přitom by měli nechávat své auto v garáži nebo zaparkované kdesi před domem. Jde totiž právě o motoristy, kteří by po dovršení dvanáctibodového konta měli odevzdat řidičská oprávnění.

„Někteří provinilci argumentují tím, že vůbec neměli tušení o nasbírání dvanácti bodů. Jenže většinou je možné prokazatelně doložit, že výzvu k odevzdání řidičského průkazu obdrželi a to také potvrdili svým podpisem. Pozdější výmluvy pak neobstojí a jde vlastně o trestný čin řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění , který se řeší soudně,“ dodal šéf děčínské dopravní policie.

Přísnější bodový systém posuzování přestupků proti zákonu o provozu na pozemních komunikací mnohé řidiče nepřinutil ani k tomu, aby se zřekli požívání alkoholu před jízdou. Svědčí o tom desítky odebraných řidičských průkazů a dalších následných postihů.