Mladí lidé opouštějící školská zařízení a osoby se zdravotním postižením, ti ode dneška najdou v nabídce Centra sociálních služeb Děčín nové služby určené právě pro ně. V prvním případě se jedná o Dům na půl cesty, v druhém případě o Podporu samostatného bydlení.

Dům na půl cesty je vlastně třípokojový byt, ve kterém může být ubytováno až šest klientů. Klienti jsou zletilé osoby do jednadvaceti let, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody, nebo které opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy a nebo dětské domovy. V plně vybaveném bytě si budou klienti samostatně uklízet, prát a vařit, starat se o chod své domácnosti. Dále bude klientům poskytována podpora při vyřizování běžných záležitostí, při jednání s úřady, při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů. Vše bude probíhat pod dohledem sociálního pracovníka. Především je podporováno jejich začleňování do společnosti.

„Konečně přichází služba, jež bude opravdovým prostředníkem mezi ústavy a reálným životem. Jsme vlastně jakýsi polštář pro změkčení dopadu ze „skleníkového“ prostředí školských zařízení do tvrdé reality životy,“ dodala Lenka Plicková, vedoucí střediska Intervenční služby.

Podpora samostatného bydlení je nová terénní služba CSS, která plynule navazuje na služby, jež již nyní poskytuje DOMINO Děčín.
Klienti (spolu žijící pár) budou mít k dispozici byt 3+1, který si sami vybaví. Pracovníci Domina jim poskytnou podporu a pomoc při každodenních úkonech, při nichž klienti pomoc potřebují. Cílem není dělat něco za klienty, ale s nimi tak, aby to příště již zvládli sami. Ze začátku se předpokládá pomoc intenzivnější. Postupně však klienti získají nové dovednosti a budou se stále více osamostatňovat. Cílem je úplná integrace do běžné společnosti, ve které se o sebe klienti již dokáží postarat bez pomoci. Oba žili v domově pro osoby se zdravotním postižením. Podpora samostatného bydlení je mezistupněm, který jim pomůže se zcela osamostatnit.
„Otevření služby nás stálo mnoho úsilí. Klientům se otevírá úžasná možnost žít v přirozeném společenském prostředí. Bude záležet zejména na nich, jak se s novou situací vypořádají. Od nás mohou očekávat maximální podporu při jejich postupném osamostatňování,“ řekl Roman Horn, vedoucí Domina.
„Jsme připraveni poskytnout všem našim klientům podporu při osvojování a učení se návykům a dovednostem, jež jsou nezbytné pro jejich samostatný život. Společenská integrace klientů je jedním z kroků, kterým směřujeme k naplnění cílů Centra sociálních služeb Děčín” doplnil ředitel Centra sociálních služeb Děčín Petr Maršoun.

MAGDALENA HORKÁ