Na Pastýřské stěně v Děčíně padly a ještě padnou další duby červené. Zmizí asi dvacet vzrostlých stromů. Několikanásobně větší pak bude počet likvidovaných menších stromků.

„Duby červené jsou nepůvodní dřevinou, která nesvědčí růstu ostatních stromů. Jde zejména o duby zimní a letní, na které se váže výskyt vzácnějších druhů hmyzu a dalších bezobratlých živočichů. Jejich druhovou pestrostí patří děčínská Pastýřská stěna mezi nejbohatší lokality nejen na severu Čech, ale i v celé republice,“ tvrdí entomolog Lukáš Blažej.

Právě na doporučení ochránců přírody začala před lety postupná těžba dubů červených.

Dřevo ze vzrostlých pokácených stromů správa děčínských městských lesů využívá k dalšímu zpracování. Drobné větve a pořezané menší stromky ponechají lesníci ležet na místě.

„Ty hromady ořezů jsou jednak přirozeným krytem pro menší obratlovce a také slouží pro vývojová stádia hmyzu. Bude to zároveň zdroj potřebného obohacení půdy, která na Pastýřské stěně nemá dost živin. Ty jsou samozřejmě potřebné pro úspěšný růst dalších stromů,“ vysvětlil Jiří Křivánek, který má na děčínské správě CHKO Labské pískovce na starosti lesní hospodářství.

V místech už dříve pokácených dubů červených se začaly a postupně budou dále objevovat druhy, které žádoucím způsobem rozšíří a obohatí skladbu porostů v podobě, jakou si ve volné krajině přejí i ochránci přírody. Jde zejména o buky, lípy či jilmy.

„Likvidace dubů červených je dlouhodobou záležitostí. Kromě mechanického odstraňování porostů, které brání růstu ostatních druhů, přistupujeme společně s ochránci přírody i k postřikům nových sazenic. Ty vyrůstají ze zbytků kořenů. Neustále se zmlazují a znovu obrůstají,“ vysvětlil šéf děčínských městských lesů Antonín Novák.

Kácení dubů červených se ale moc nelíbí lidem, kteří si oblíbili pravidelné vycházky právě na Pastýřské stěně.

„Vždyť ty stromy patří ke koloritu tohoto oblíbeného výletního místa. Hlavně na podzim to tady vypadá krásně, takže mi likvidace těchto stromů docela vadí,“ tvrdil obyvatel Václav Jaroš.