Rozdělení peněz na sport ve Varnsdorfu se nelíbí bývalému předsedovi tamního tenisového oddílu Milanu Hindrákovi. Tvrdí, že komise znovu peníze rozdělila špatně.

„Letošní udělování grantů pouze podpořilo můj názor o poctivosti a spravedlivosti přidělení grantů do sportu ve Varnsdorfu. Opět se nejedná o podporu sportu ve Varnsdorfu obecně, ale o podporu zadlužených oddílů TJ Slovanu,“ tvrdil Milan Hindrák. Divil se, proč město nepodporuje zdravé a progresivní sporty mimo TJ Slovan a jak je možné, že granty podporují dlužníky.

To odmítl varnsdorfský místostarosta Karel Dubský, jenž je zároveň předsedou grantové komise.

„Předložené žádosti hodnotili členové komise anonymně a bodovým systémem podle stanovených kritérií. Jako nejlepší byla považována žádost, která dosáhla při hodnocení nejvyššího průměrového koeficientu, který je vypočítán jako podíl mezi součtem celkem získaných bodů a počtem hodnotících členů komise. V případě podjatosti vůči některé žádosti se člen komise hodnocení vzdal písemným prohlášením, aniž by bylo ovlivněno výsledné hodnocení žádosti,“ vysvětlil místostarosta. Poté grantová pracovní komise předložila radě města seznam všech žádostí v pořadí od nejvyššího bodového ohodnocení po nejnižší, který současně obsahoval doporučení výše poskytnutých finančních příspěvků jednotlivým žadatelům. Na ty mělo město osm set tisíc korun.

Celkem na sport loni vynaložil Varnsdorf jedenáct a půl milionu korun, letos by měla být částka ještě o několik milionů vyšší. „Myslím, že na tak malé město jako je Varnsdorf, dáváme do sportu peněz dost.

Místostarosta Dubský nepopřel, že TJ Slovan, jejíž mnohé oddíly granty dostaly, městu dluží za pronájem sportovišť.

„Valná hromada ale už odsouhlasila, že nám jednota prodá akcie za půl milionu korun, a tak se oddluží,“ řekl místostarosta Dubský. I poté, kdy jednota akcie prodá, však pronájem a energie bude muset hradit dál. „Mohou žít z peněz, které jim město poskytne a musí se i umět o sebe sami postarat pokud peníze vyčerpají. To znamená, že mohou vydělat třeba pronájmem sportoviště,“ poznamenal Dubský. Poznamenal, že jednota němá žádnu koncepci, podle níž by fungovala a hospodařilo. „I v tomto jí město pomůže, je naplánovaná schůzka dalšího místostarosty a radního s vedením jednoty, kde by se měly tyto věci ujasnit,“ řekl místostarosta.

Sportoviště spravuje ve Varnsdorfu akciová společnost Regia, jejímž je město spoluvlastníkem­.