Pane řediteli, jak proběhlo předání funkce?
Předávání trvalo několik hodin a proběhlo ve formě
a rozsahu, na kterém jsme se v uplynulém měsíci na několika schůzkách s předchozím ředitelem nemocnice dohodli. Šlo především o důležité listinné podklady, agendy a dokumenty společnosti. Celé to proběhlo věcně a na standardní úrovni.

Psali jsme: Švábův pád dokonán. Lužická nemocnice má nové vedení…ZDE…

Vnímáte, že jste stanul 
v čele nemocnice, která nemá příliš dobrou pověst?
Sled událostí a negativní medializace z poslední doby skutečně na dobrém jménu tomuto zařízení moc nepřidaly. Nicméně si nemyslím, že by bylo vše jen špatně. Chtěli bychom zlepšit komunikaci nejen uvnitř společnosti, ale navenek a zejména vůči pacientům tak, aby nepříliš vstřícný přístup některých jednotlivců nevrhal špatné světlo na práci ostatních zaměstnanců i celé nemocnice.

Jaký bude váš první pracovní týden?
Těch věcí bude celá řada. Kromě jiného je třeba se detailně seznámit s personálními a ekonomickými záležitostmi a podle důležitosti je řešit tak, aby nedošlo k narušení chodu společnosti. Také je nutné se sejít s primáři jednotlivých oddělení a s pracovníky na ostatních řídících funkcích, poznat se navzájem, probrat nutné záležitosti a nastavit si způsob komunikace. Chci se sejít i se zaměstnanci nemocnice, seznámit je se změnami a záměry nového vedení a také si vyslechnout jejich názory a připomínky, protože převážně oni jsou hybnou silou celého provozu.

Na co se ve své funkci nejvíce těšíte? A čeho se naopak nejvíce obáváte?
Je jistě normální mít různé obavy, to máme asi každý, a v souvislosti s tak rozmanitým a velkým zařízením, jakým nemocnice bezpochyby je, se jich nabízí celá řada. Rozhodně si nechci hrát na neohroženého nebojsu, který všechno zná, všechno umí 
a všemu rozumí. Považuji se za týmového „hráče" a je nepochybně potřeba mít kolem sebe tým schopných a pracovitých lidí. V této společnosti jich je celá řada a myslím tím nejen lékaře a sestry, ale 
i ostatní personál, bez kterého by se soukolí nemocnice ani neroztočilo. A právě na to se moc těším, na vytváření kolektivu lidí, kterým jde 
o stejně dobrou věc, mají chuť něco změnit a není jim lhostejné, jak se na ně a na jejich práci hledí. To, že s tím bude spojena spousta starostí a práce, k tomu prostě patří.

Čtěte: Policie navrhla obžalovat sestru z Lužické nemocnice ze šesti vražd…ZDE…

Jaké jsou vaše priority pro letošní rok?
V souvislosti se změnami ve vedení nemocnice je potřeba si uvědomit jednu důležitou věc. Na páteční valné hromadě došlo oproti předchozímu období k oddělení představenstva a výkonného managementu. Představenstvo je ze zákona statutárním orgánem, rozhoduje o důležitých záležitostech společnosti a přísluší mu její obchodní vedení včetně určování priorit a jejího směrování. Ředitel má pak hlavně na starosti zajištění činností spojených s chodem a provozem společnosti. Nicméně z mého pohledu bude především nutná stabilizace personálního obsazení a uklidnění zjitřených emocí, které výměna vedení a různé „zaručené" zprávy vyvolaly, abychom se mohli plně věnovat hlavnímu poslání nemocnice, tedy léčit nemocné a poskytovat jim co nejlepší zdravotní péči.

Lužická nemocnice je důležitá pro celý Výběžek. Budete jednat s ostatními městy, aby na ni nějakým způsobem finančně přispívala?
Nepochybně se budeme snažit jednat s každým, kdo by nám mohl pomoci zlepšit její stav i ekonomickou situaci, a především pro všechny obyvatele Šluknovského výběžku zajistit dostupnou a kvalitní zdravotní péči.

Víte již, v jakém stavu vám nemocnici předal váš předchůdce Darek Šváb?
V této chvíli víme jen obecně, že nemocnice není 
v nejlepší finanční kondici 
a že bude nutné doplnit některý chybějící odborný personál na několika místech. Přesná čísla a stavy chceme mít v co nejkratší době.

Plánujete nějaké personální změny?
Ano, ale chci na tomto místě zdůraznit, že půjde 
v drtivé většině o výměny reagující na nastalou situaci. 
K některým personálním změnám v podstatě už došlo přímo na páteční valné hromadě společnosti, kdy v důsledku s odvoláním minulého představenstva zanikl jednotlivým členům i mandát k výkonu pověřených funkcí. Bude tak jmenován nový náměstek pro léčebně preventivní péči a nově i ekonomický náměstek. Další změny budou realizovány v důsledku podaných výpovědí jednotlivých zaměstnanců, a to například na postu hlavní sestry a primáře interního oddělení.

Chtěl byste se pokusit přivést do Lužické nemocnice nové lékaře?
Ano, ta snaha z naší strany tu skutečně hned od počátku je. Momentálně je potřeba doplnit personální stav na gynekologicko-porodnickém oddělení a je také nutné najít náhradu za odcházející lékaře na interním oddělení, kteří podali výpovědi ještě v době před naším nástupem.

VIZITKAPetr Dubravec se narodil ve Varnsdorfu, mládí prožil ve Šluknově. Osmnáct let bydlí v Rumburku.
Je mu 53 let, má dva dospělé syny.
V minulosti pracoval téměř osm let jako ředitel celního úřadu. Posledních deset let působil jako interní auditor města Varnsdorf.
Ve volném čase rekreačně sportuje, hraje hokej a tenis, jezdí na kole a na lyžích nebo rybaří.