Dub červený z Pastýřské stěny v Děčíně snad nadobro zmizí, pomůže k tomu chemický postřik. „Americký dub červený vytlačuje původní druhy dřevin, jako je dub zimní, buk lesní, lípa velkolistá, habr obecný a další,“ vypočítal Štěpán Hofmeister ze Správy chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Dub červený byl v okolí zoologické zahrady vysazován v 1. polovině 20. století jako okrasná parková dřevina původem ze Severní Ameriky. Na Pastýřské stěně a zejména na jejích jižních svazích se ale v současnosti chová jako velmi invazní druh. „Pokud bychom jej neodstranili, tak by zde v průběhu desítek dalších let naprosto převládl. Hospodářským cílem a zároveň cílem ochrany přírody je přitom vytvoření druhově pestrého lesa z našich domácích dřevin. Expanzí dubu červeného by navíc zaniklo útočiště celé řady rostlin a živočichů,“ řekl k zásahu Hofmeister. Chemické přípravky k odstranění dubu červeného použijí ochránci přírody na Pastýřské stěně poprvé, k tomu kroku museli přistoupit poté, kdy veškerá mechanická opatření selhala. Do roku 2011 se vymýcená plocha dočká nového zalesnění původními dřevinami, zejména pak dubem zimním.