S Matouškem a Zárubou začal v červenci proces kvůli povodňovým dotačním podvodům v obcích na severu Čech.

Hrozí jim až desetileté tresty.

Podnikatel Matoušek z Jílového a Záruba, starosta Obecního úřadu Huntířov, stojí před soudem, protože v žádosti o poskytnutí dotace uvedli nepravdivé a hrubě zkreslené údaje a způsobili škodu velkého rozsahu.

Obec neoprávněně čerpala dotace.

Na přelomu září a října roku 2005 na Litoměřicku v Prackovicích nad Labem starosta obce Josef Kodýtek po domluvě s Matouškem v úmyslu získat pro něho zakázku a z ní finanční prostředky v rámci zadávací řízení na akci „Oprava a vyčištění dešťové kanalizace v obci Prackovice“ oslovil osobně dva zhotovitele, kteří se zadávacího řízení řádně zúčastnili, přičemž jako třetí zhotovitel se pod jménem Zdeňka Šanovce (a bez jeho vědomí) zúčastnil Matoušek, ale pod cizím jménem.

Matoušek byl k provedení akce vybrán.

3.10.2005 podepsal Matoušek na základě takto zmanipulovaného zadávacího řízení opět pod cizím jménem se starostou obce Kodýtkem smlouvu o dílo „Oprava a vyčištění kanalizace Prackovice nad Labem“ s dohodnutou cenou 1.014.000 Kč. V říjnu Kodýtek, požádal za obec o poskytnutí dotací z fondu živelních pohrom. V žádosti o dotaci Kodýtek s Matouškem uvedli vědomě nepravdivé údaje ohledně zhotovitele díla a výherce výběrového řízení. Nakonec byla 2.12.2005 obci Prackovice nad Labem schválena dotace na 608.000 Kč.

Kromě toho v druhém případě Matoušek spolu se Zárubou jsou obžalováni, že v lednu 2007 v Huntířově na Děčínsku, v úmyslu získat finanční prostředky zaslali na Ministerstvo pro místní rozvoj žádosti o poskytnutí dotací z programu „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou“.

Jednalo se o odbahnění rybníku v obci Huntířov, odbahnění rybníku v obci Nová Oleška a opravu místních komunikací v obcích Huntířov a Nová Oleška.

V žádostech uvedli vědomě nepravdivé údaje, neboť obec Huntířov v období od 2.4.2006 do 19.4.2006, po které byl rozhodnutím Vlády České republiky ze dne 5.4.2006 vyhlášen pro území Ústeckého kraje nouzový stav, a ani bezprostředně předtím, nebyla obec postižena nadměrnými několikadenními dešti a tajícím sněhem, jak uvedli ve formulářích k žádostem o poskytnutí dotací.

Nedošlo tedy k povodni. Ačkoliv to věděli, měl Matoušek zpracovat průvodní a technické zprávy a úmyslně nadhodnotil ceny všech akcí. Záruba jako starosta vypracoval a podepsal žádosti o poskytnutí dotace s nadhodnocenými a nepravdivými údaji. Záruba také vyzval tři společnosti k podání nabídek na provedení oněch tří prací. Jenže nabídkové řízení bylo podle obžaloby značně podivné.

Šlo o společnost JAPIS, které nabídku zpracovával Matoušek. Přitom Matoušek sám se také zúčastnil nabídkového řízení a vyhrál… Také nabídku dostal Děčínský stavební podnik. Problémem bylo, že ve skutečnosti tento podnik nikdo neoslovil. Proto Matouška z Jílového viní krajské státní zastupitelství v obžalobě, že zpracoval nabídky tak, aby byla vybrána jeho společnost.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) schválilo dotace a neoprávněným čerpáním dotací oba ministerstvu (státní kase) způsobili škodu 5.468.000 Kč.

Soud rozhoduje, zda Matoušek si zaslouží vězení za trestný čin pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě a za trestný čin úvěrového podvodu a za zločin dotačního podvodu.

Záruba má šanci jít do vězení za zneužívání pravomoci veřejného činitele a pro úvěrový podvod.

Soud začal

Matoušek i Záruba při vyšetřování využili svého práva a nevypovídali. Další osoba, která se na jednání aktivně podílela, Josef Kodýtek, starosta v Prackovicích nad Labem, také nevypovídal, ale z jiného důvodu: Již zemřel.

Starosta Huntířova Záruba mlčí i u soudu, jenom při zahájení procesu uvedl, že se cítí nevinen. Starosta Záruba je doslova neviditelným mužem. Objevil se u soudu jenom na několik desítek minut na začátku procesu, kdy vyslechl obžalobu.

„Záruba využil svého práva, a po seznámení s obžalobou ponechal další jednání na obhájci, Matoušek sice také nevypovídá, ale reagoval na některé výpovědi svědků, nebo se vyjádřil krátce k některým dokumentům,“ uvedl předseda senátu Ivan Elischer.

Soudní proces je na začátku, neskončí určitě dříve než v říjnu.

Problémem, který musí soud řešit, je fakt, že Ministerstvo pro místní rozvoj nekontrolovalo využití dotací poskytovaných obcím na pomoc při zahlazování škod po povodních.

Soudce Elischer k tomu uvedl: „V žalobě je uvedeno, cituji: Z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) byl postoupen Policii ČR podnět zastupitelů obce Huntířov ohledně pochybení při poskytnutí dotací na konkrétně označené akce s tím, že kontrola MMR nezjistila v administraci dotace kromě částečné diskriminace a menší transparentnosti při výběru dodavatele, což bylo vysvětleno, žádných pochybení. Byli vyslechnuti pisatelé podnětu Stanislav Zahradník, Rudolf Nachtman a Vladislav Schwan. Tolik obžaloba.

K tomu lze dodat, že trestní senát musí zjistit, zda skutečně nešlo dotace využít i na práce, které proběhly v Huntířově a v Prackovicích. V tom je situace zatím nejasná, protože chybí zcela jednoznačné vyjádření MMR k problému. Také se zabýváme transparentností a legálností výběrového řízení a otázkou, zda provedené práce nejsou předražené.“

Celkově ze situace kolem obžaloby vyplývá, na nesrovnalosti nepřišlo MMR, které má dozorovat využívání státních prostředků obcemi, ale sami občané Huntířova. Pokud by kontrolní mechanismy na MMR řádně fungovaly, v Prackovicích a v Huntířově by nedostali dotace a nemusela potom policie, a dnes i soud, pracně řešit, kdo a do jaké míry může být namočen do lotrovin.

Pršelo?

Soudce Elischer pro Deník dodal, že ze zprávy českého hydrometeorologického ústavu vyplývá, že lokality, na které byly žádány dotace, nebyly zasaženy přívalovými dešti ani jinou živelní pohromou, na kterou byl vyhlášen nouzový stav vládou ČR a stav nebezpečí hejtmanem pro Ústecký kraj.

„Podle obžaloby o určité pochybnosti a absenci důvodů pro žádost svědčí dopis Záruby z 3.5.2007 adresovaný přímo náměstkovi ministra Jiřímu Vačkářovi ohledně oprávněnosti čerpání dotace. Tím vším, se budeme zabývat,“ zdůraznil Elischer.

Soud se obsáhle zabývá výběrovým řízením. Bylo vyhlášeno 9.8.2007 výzvou k podání nabídky do 27.8.2007. Byli osloveni tři soutěžitelé – Děčínský stavební podnik Děčín, Japis, s.r.o. Chabařovice a Ing. Petr Matoušek, Jílové u Děčína.

Nabídky byly zpracovány stejným stylem a všechny adresovány Vlastimilu Houskovi, ačkoliv zadavatelem byla obec Huntířov. Nabídky od Matouška byly pro obec nejvýhodnější. Proto byl vybrán komisí, Houskou a starostou.

Kriminalisté zjistili, že Děčínský stavební podnik se výběrového řízení neúčastnil. Nabídky v této firmě zpracovávají i jiným způsobem, používají od září 2006 jinou hlavičku.

Ve firmě Japis se výběrového řízení zúčastnili. Požádali Matouška, aby za jejich společnost zpracoval nabídku, protože Matoušek zpracovával projektovou dokumentaci. V Japisu ale prý nevěděli, že sám Matoušek je také účastníkem výběrového řízení.

Podle obžaloby úmysl získat neoprávněně finanční prostředky je zřejmý i z toho, že ani jednu akci nebyl schopen Matoušek provést sám se svou firmou.

Někteří svědci, zastupitelé obce Huntířov, uváděli, že rozpočet na práce se jim zdál nadhodnocený. To potvrdili i znalci. Matoušek podle nich část za část získaných peněz zaplatil skutečným zhotovitelům díla, část peněz byla vrácena na účet obce jako úhrada za pronájem plochy a umístění reklamy. Co se stalo s dalšími penězi nedohledali….

Začátek laviny?

Obžalovaný Matoušek je vyšetřován ještě v souvislosti s podezřením z dotačních podvodů, kteří se mohli dopustit starostové některých obcí. Vyšetřováni jsou v další vlně starostové obcí Huntířova, Dolního Podluží, Ploskovic, Liběšic, Vlastislavi, Moldavy, Stebna, Peček a Poříčan. Ve vyšetřování tedy opět figuruje i Huntířov.

Svědek Vlastimil Houska, který měl být vyslechnut před soudem v souvislosti s obžalobou Matouška a Záruby, odmítl vypovídat, protože je také vyšetřován v souvislosti s možnými dotačními podvody ve výše uvedených obcích. Protože je určitá souvislost mezi dotačním podvodem v Huntířově, a v dalších obcích, soud musel rozhodnutí Housky mlčet, respektovat.

Na otázku, zda proces s Matouškem a Zárubou je více méně obdobou toho, co se dělo v dnes vyšetřovaných obcích, předseda trestního senátu Elischer uvedl, že se s těmito případy dosud neseznámil, ale pokud jde o dotační podvody, nelze vyloučit obdobný mechanismus.

V dalších případech, které jsou teprve ve stádiu vyšetřování, protikorupční policie v květnu oficiálně oznámila, že rozkrývala řadu měsíců podvody se státními dotacemi. Starosty spojuje čerpání dotací pro své obce z fondu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou spravované MMR. Stíhaní starostové podle policie vyčerpali celkem 29,5 milionu korun; dalších 45,5 milionu vyčerpat nestihli.

V případě odsouzení jim hrozí až desetileté tresty.