Největší změnu přinese přístavba pro pacienty mířící do nemocnice za akutním ošetřením sanitkami nebo po vlastní ose. Nebude už potřeba řešit, do které části rozlehlého areálu s konkrétními potížemi zamířit, všechny pacienty odbaví na jednom místě. „Pokud pacienty přiveze zdravotnická záchranná služba, dostanou se do nemocnice z Lužické ulice. Zde jsme v místech, kde dojde k přebírce pacienta, a ten následně v případě lehčích problémů zamíří na jedno ze sedmi observačních lůžek. Ti, kteří jsou ve vážnějším stavu nebo kterým selhávají životní funkce a potřebují resuscitační oddělení, zamíří do druhé části,“ vysvětluje přímo u budoucí recepce urgentního příjmu ředitel děčínské nemocnice Michal Hanauer.

Lidé, kteří se dopraví do nemocnice sami, případně je přivedou blízcí, pak přijdou na urgentní příjem od nového parkoviště uvnitř areálu.

Samotná hrubá stavba je už delší dobu dokončená, nyní se dělníci věnují interiérům. V těch je potřeba například rozvést na 87 kilometrů kabelů na operační sály, k lůžkům intenzivní péče, ale i do sesteren nebo přímo na urgentní příjem. Pro srovnání, na pražské letišti je podle hlavního stavbyvedoucího Josefa Dolejše ze stavební firmy Wachal kabelů 200 kilometrů.

Nájemníky v ulici K. H. Borovského trápilo vypnuté topení.
Úleva. Lidé z paneláků v Děčíně o teplo nepřijdou, město podalo trestní oznámení

Každý den je na stavbě v interiérech patrný, dělníci dodělávají další místnosti, postupně budou budovu oživovat. „První nadzemní podlaží je technicko-personální. V prostředním traktu jsou šatny pro personál, v levém traktu strojovna vzduchotechniky a výměníkovna a v pravém jsou místnosti pro skladování nebezpečného odpadu a soustava místností pro rozvod mediplynů,“ popisuje technické zázemí budovy Dolejš, který je zároveň vedoucím projektu.

O patro výše je urgentní příjem včetně rentgenu nebo počítačového tomografu. Budou zde také dvě chirurgické, jedna interní a jedna neurologická ambulance. Krajská zdravotní, pod kterou děčínská nemocnice spadá, v budoucnu počítá se stavbou propojovací chodby, díky které bude možné převézt pacienty suchou nohou do pavilonu I, kde je například interna, dětské oddělení nebo neurologie včetně iktového centra. Součástí urgentního příjmu bude také lékařská služba první pomoci, tedy pohotovost. „To je to, na co jsme opravdu pyšní. Že pacienti budou mít komfort, který doposud v Děčíně neměli, a obejdou se bez přejíždění po nemocnici,“ říká ředitel Hanauer.

Doposud měla děčínská nemocnice k dispozici dva operační sály a jeden gynekologický. Nově budou lékaři operovat na čtyřech špičkově vybavených sálech, které jsou v dalším patře a vyšly na přibližně 100 milionů korun.

Rozsvícení vánočního stromu u děčínské knihovny v roce 2022.
Rozsvícení vánočního stromu na parkovišti u knihovny? Nesmysl, zlobí se Děčíňané

Kromě třech běžných operačních sálů bude v nemocnici také superaseptický sál. Ten se oproti ostatním sálům liší například v tom, že v něm bude přetlak, v ostatních bude podtlak. „Na tomto sále budeme dělat především ortopedické a traumatologické operace. Sál je tak vybaven kromě jiného rentgenem, kvůli tomu musí mít olověné obložení,“ vysvětluje na speciálním sále ředitel nemocnice.

Jednotlivé sály mají také odlišné barevné provedení předsálí, což by mělo usnadnit orientaci. V současné době dělníci propojují jednotlivé kabely, příští týden by pak měla začít finální montáž sálů. Spolu s těmi je na patře také centrální sterilizace a dospávací pokoj po operacích. Ten je částečně ve staré a částečně v nové budově v místech, kde byly původní operační sály. To si vynutilo i některé neobvyklé stavební postupy.

„Zesílili jsme stropy, pilíře na nosných stěnách, přezdili jsme nosné stěny. Pod požární omítkou jsou uhlíkové lamely pomáhající se statikou. Takže to, co má Max Verstappen a jeho kolegové z formule 1 v sedačkách, je tady ve stropu,“ dodává hlavní stavbyvedoucí Josef Dolejš.