Nyní tak musí lidé počítat s dalším dopravním omezením. Od 1. července do 6. září budou probíhat ze strany Severočeské vodárenské společnosti stavební práce spočívající ve výstavbě železobetonové šachty, která je situována uprostřed křižovatky ulic Tyršova, 5. května a Dvořákova. Tu je potřeba propojit potrubím do Smetanovy ulice. Doprava bude v těchto místech řízena semafory.