Pokračování rekonstrukce kanalizace a vodovodu v levobřežní části Děčína by mohlo začít na přelomu dubna a května. Vodaři se tentokrát přesunou na druhou stranu železniční trati a budou pokračovat od Tyršova mostu až k nástupnímu místu na via ferratu. „Rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici Labské nábřeží již není možné dál odkládat kvůli havarijnímu stavu, kanalizační řad je zde navíc umístěn v hloubkách přesahujících pět metrů,“ řekl děčínský primátor Jiří Anděl.

V průběhu této rekonstrukce bude nábřeží pro automobilovou veřejnost zcela uzavřené, projíždět po něm budou moci pouze autobusy městské a linkové dopravy a auta integrovaného záchranného systému.

Velkou rekonstrukci připravuje i ŘSD, které opraví Nový most. Na něm se posledních mnoho měsíců tvoří jeden nebezpečný výtluk za druhým, správce silnice se proto rozhodl pro jeho rozsáhlejší opravu. „Problémy s asfaltovým souvrstvím způsobuje doslouživší izolace nosné betonové konstrukce a zakázka je zaměřena právě na opravu a výměnu této izolace,“ vysvětlila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová, co na Novém mostě silničáři chystají. Není to přitom tak dlouho, co most prošel kompletní rekonstrukcí. První velká oprava se uskutečnila v letech 2008 – 2010, 25 let od jeho postavení.

ŘSD nyní připravuje podklady pro výběrové řízení, zakázka s předpokládanou cenou 60 milionů korun by měla začít ve druhé polovině letošního roku a trvat by měla sedm měsíců. Během rekonstrukce bude zajištěn provoz nejméně v jednom pruhu v každém směru. ŘSD zároveň vedení Děčína přislíbilo, že se bude snažit do zahájení velké rekonstrukce opravovat výtluky co nejrychleji. Oprava děr totiž zpravidla vydrží jen několik dní, než auta záplatu opět vyjezdí. „Není možné, aby byl Nový most neustále děravý. Město na něm provádět opravy nemůže, není to naše komunikace, ale podařilo se nám domluvit s ŘSD, že si stav mostu bude lépe hlídat a případné opravy provede urgentně,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Brčák.

Oprava se pravděpodobně potká s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu na Labském nábřeží, které by mohlo sloužit jako případná objížďka při problémech na Novém mostu. „Kvůli souběhu obou staveb je však nezbytné domluvit se na koordinaci a dopravních opatřeních tak, aby město zůstalo v rámci možností průjezdné. I tak to nejspíš významně ovlivní průjezdnost ve městě, ale jsem přesvědčen, že je v zájmu občanů tyto stavby co nejdříve zrealizovat,“ doplnil primátor Anděl.