Ochránci přírody a odpůrci vodní stavby mohou jásat. Dlouho diskutovaný jez na Labi v Děčíně s největší pravděpodobností nebude. Koncepce vodní dopravy by podle Správy Národního parku České Švýcarsko byla v rozporu s požadavky evropské ochrany přírody. To se ale příznivcům stavby nelíbí a věří, že stanovisko není konečné.

Ministerstvo dopravy obdrželo od správy parku stanovisko, které je klíčovou podmínkou pro pokračování přípravy jezu a schválení Koncepce vodní dopravy. Správa parku při jeho zpracování vycházela z expertních studií a stanovisek dalších akademických a odborných institucí.

„Ke koncepci vodní dopravy tak, jak byla předložena, nebylo podle odborných podkladů možné vydat návrh funkčních a trvale udržitelných kompenzačních opatření, a to ani v rámci Evropsky významných lokalit Labské údolí a Porta Bohemica, ani na jiném místě v České republice,“ uvedl ředitel správy národního parku Pavel Benda.

Listopad 1989 na Děčínsku.
Lenina nahradil Masaryk, Děčín po Listopadu měnil názvy ulic

„Pokud by správa parku přistoupila k vydání kompenzačních opatření hypotetického charakteru, postupovala by nejen v rozporu se zákonem, ale vystavila by Českou republiku také hrozbě sankcí ze strany Evropské unie, vůči které se z vlastní vůle zavázala k ochraně zmíněných evropsky významných lokalit,“ dodal Benda.

Správa parku navíc nesouhlasí s tvrzením serveru zdopravy.cz, že až do konce roku 2015 plán na stavbu děčínského jezu nebyl v rozporu s lokalitami Natura 2000, ale že se tak stalo až po rozšíření seznamu lokalit na návrh ministerstva životního prostředí v roce 2016.

„Výše uvedené studie se zabývaly vlivy na celém toku dolního Labe na území Česka, ale závěry poukázaly na fakt, že nekompenzovatelnost v případě cenných náplav se týká území Evropsky významných lokalit Labské údolí, které bylo na seznam lokalit soustavy Natura 2000 zařazeno už v roce 2005,“ doplnil Tomáš Salov.

Kormorán velký
Stát dává myslivcům peníze za odstřel kormoránů. Ornitologové jsou proti

Podle ministerstva dopravy a příznivců stavby bude bez jezu doprava na Labi skomírat. I děčínské zastupitelstvo vyjádřilo stavbě jezu podle náměstka primátora pro územní a investiční rozvoj Vladislava Rašky jednoznačnou podporu.

„Mé stanovisko je posledních 20 let stále stejné. Já jsem přesvědčen, že Česká republika by měla udělat maximum pro to, aby alespoň vodní dílo Děčín bylo v čase co nejkratším vybudováno. Ale pokud se bavíme o splavnění dolního toku Labe, tak odborníci říkají, že je potřeba udělat ještě jeden plavební vodní stupeň,“ řekl Raška, jenž se o nemožnosti stavby jezu dozvěděl od redakce Deníku.

„S daným stanoviskem se seznámím, požádám o stanoviska našich odborníků včetně možných právních postupů. Předpokládám, že toto stanovisko není konečné a že město bude nadále podporovat všechny snahy, aby investice byla realizována,“ dodal náměstek primátora.

Jez.
Národní park bourá plány na výstavbu jezu u Děčína

Pokud by ke stavbě nakonec nedošlo, považuje to nejen za problém z pohledu města, ale i celé České republiky.

S tím souhlasí také děčínský poslanec Jaroslav Foldyna, který o stavbu jezu v Děčíně dlouhodobě usiluje. „Já jsem přesvědčen o tom, že je to správné a že jde o ekologickou dopravu. Pokusím se zjistit podrobnosti a pokusím se udělat vše pro to, abychom to zvrátili. Pokud to jde,“ sdělil Foldyna.

Rozhledna na Strážném vrchu v Merbolticích.
Rozhledna na Strážném vrchu v Merbolticích je zcela zavřená