Byt Milana a Marka v děčínské Pohraniční ulici se ale od normálních bytů liší tím, že tu žijí s podporou pracovníků v sociálních službách. Oba mladíci jsou totiž zdravotně postižení a potřebují pomoc a podporu, čili tak zvané chráněné bydlení.

„Máme tady i pračku, kde si pereme," říká Marek hrdě 
a hned nabízí, že nám uvaří čaj. Milan zase ukazuje svíčky, které sám vyrábí.

Oproti pobytu v Domově pro osoby se zdravotním postižením jsou v těchto bytech Milan a Marek daleko samostatnější. Musí. Jsou na ně totiž kladeny o něco vyšší nároky. Musí se učit hospodařit s penězi – dostávají kapesné – ovládat domácí spotřebiče, nakoupit si… Musí také umět vycházet s lidmi z okolí, pečovat o své zdraví i zvládat hygienu. V neposlední řadě se musí umět orientovat v okolí svého domova.

Přesun několika klientů
z Domova pro osoby se zdravotním postižením trval v Děčíně několik let.

V roce 2011 se děčínskému Centru sociálních služeb podařilo získat tréninkový byt 
v Příbramské ulici. Od roku 2013 pak někteří klienti bydleli v samostatných domácnostech, kde se připravovali právě na přesun do chráněného bydlení. Do něj se přestěhovali na začátku letošního dubna.

„Služba chráněného bydlení je v Děčíně poskytována na třech místech: v Příbramské, Rakovnické a Pohraniční ulici," říká mluvčí Centra sociálních služeb Kateřina Podzimková s tím, že v nových bytech v Pohraniční ulici žije 
v současné době deset lidí. Samozřejmě s podporou zkušeného personálu.

Stěhování klientů do chráněného bydlení je součástí projektu, který realizuje Ústecký kraj pod názvem ,,Podpora plánování a transformace sociálních služeb v Ústeckém kraji". Projekt je zaměřený na posílení kompetencí zdravotně postižených lidí, kteří žijí v ústavech, nebo je opouštějí. V Děčíně se na spolufinancování podílí velkou měrou také město Děčín.