Loni více než čtyřicet, za první letošní pololetí dalších dvacet. Zaměstnanci se v jiříkovském domově seniorů točí nebývale vysokým tempem, většinou přitom odchází lidé s mnohaletou praxí v domově. „Takto vysoká čísla zde nebývala, ročně to bylo kolem patnácti až dvaceti lidí,“ přiznává nebývale vysokou výměnu zaměstnanců jiříkovský starosta Jindřich Jurajda, který sám v minulosti domovu šéfoval. O jejích důvodech spekulovat nechtěl. Někteří zaměstnanci si stěžují například na neproplácení všeho, nač mají zákonný nárok.

Deník se s dotazy obrátil také na ředitelku domova Andreu Málkovou, ta ale během několika dnů na zaslané dotazy neodpověděla. „Ráda se s Vámi potkám na otázkami osobně zde, v našem zařízení,“ odpověděla Deníku s tím, že s ohledem na dovolené je možné se setkat až ve druhém červencovém týdnu. Mobilní telefon následně nezvedla.

Podle některých současných i bývalých zaměstnanců je důvodem chování vedení domova vůči podřízeným či nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Například na nočních službách se střídají jen dvě sestry, které navíc nyní daly výpovědi. Jejich krok se jim vedení příspěvkové organizace rozmluvit nesnažilo. „S paní ředitelkou se nedá vyjít, nechce nás tam. Nepřijde mi normální, aby 43 lidí dalo dobrovolně výpověď. Já jsem kvůli paní ředitelce půl roku doma, protože jsem od ní vydeptaná,“ řekla jedna ze zaměstnankyň domova. „To, co se bojíte říct, je bossing v nejhorší formě, jakou jsem viděl,“ přidal se další bývalý spolupracovník domova. I on svou spolupráci podle svých slov ukončil dobrovolně. Jiříkov má další dvě příspěvkové organizace, v těch ale podobné problémy nejsou.

Panuje také obecná nespokojenost s plánováním služeb. „Služby plánuje vrchní sestra, která je v domově každý den na hlavní pracovní poměr. Rozpisy služeb nejsou nikterak špatně napsané. Vrchní sestra je píše tak, jak bylo nastaveno již v době, kdy jsem v domově začala pracovat,“ reagovala ředitelka domova na výtky dopisem vystaveným v domově s tím, že zdravotní pojišťovny hradí práci středního zdravotnického personálu pouze od 6 do 22 hodin. Zároveň odmítla, že by v zařízení byl nedostatek personálu. „Už jen to, že sestry slouží čtrnáct patnáct nočních měsíčně, znamená, že jsou přepracované. Pak je složité poskytovat kvalitní péči,“ myslí si praktická lékařka Martina Kučerová, která se stará o klienty domova v Jiříkově.

Zatím poslední nejasností je pořízení čtyř osobních automobilů. Kolik městskou příspěvkovku stály, není jasné, v registru smluv je totiž za posledních 18 měsíců jediná zveřejněná smlouva týkající se licence od Jihočeské univerzity. O pořízení aut nevědělo ani vedení města, k takto velké investici je přitom potřeba souhlasu rady.

Na problémy v domově začala upozorňovat praktická lékařka Martina Kučerová. „Dlouhodobě sleduji a částečně i 'řeším' neuspokojivou situaci v DD Filipov, kdy dochází k naprosto mimořádným pochybením stran vedení domova seniorů, jež bohužel mají přímý vliv na kvalitu poskytovaných služeb pro samotné klienty, které mám dlouhodobě v péči jako praktický lékař domova,“ uvedla rumburská lékařka. O problémech, které se týkaly i zdravotní péče o klienty, opakovaně jednala s vedením města, zúčastnila se i jednání jiříkovského zastupitelstva.

Podle informací Deníku byla její smlouva s domovem ze strany jejího vedení ukončena. „Je to tak. Jedna smlouva mi končí ke konci srpna a druhá ke konci září. Obě bez udání důvodu, ale určitě není možné přehlédnout souvislost s tím, jak vystupuji,“ potvrdila Deníku Martina Kučerová.

Problémy v domově se opakovaně zabývalo také jiříkovské zastupitelstvo. Jedna z jeho členek dokonce prohlásila, že do takto fungujícího zařízení by své rodiče rozhodně neumístila. Kvůli zklidnění situace zastupitelé přijali usnesení, ve kterém si vyžádají kontroly z několika institucí. Kvalitu zdravotní péče má prověřit krajský úřad, dodržování pracovně právních předpisů by pak měl prověřit Státní úřad inspekce práce.

Mohlo by vás také zajímat: Zámecké slavnosti ve Šluknově bavil Xindl X, Marpo nebo Lenka Filipová

Na Zámeckých slavnostech ve Šluknově vystoupil i Xindl X. | Video: Zdeněk Rác