Dolský mlýn nedaleko Jetřichovic se chystá na svatební obřad. Jestli to bude v turisticky hojně navštěvovaném a filmaři vyhledávaném areálu vůbec první sňatek, to z archivních pramenů nevyplývá. Nicméně v novodobé historii zachra-ňované kulturní památky to bude svatební premiéra.

Svatba v květnu

„O možnost uzavřít manželství právě na Dolském mlýně požádal snoubenecký pár, který bude tvořit Češka a cizinec. Správa parku svůj souhlas k využití areálu a obřadu, který byl objednán na sobotu čtvrtého května v odpoledních hodinách, už vydala," informoval Miloš Trýzna, vedoucí oddělení plánu péče a ochrany přírody Českého Švýcarska.

Není to poprvé, kdy se některé známé místo národního parku stane dějištěm svatebního obřadu.

„Čtyři sňatky, u kterých nastávající manželé žádali o souhlas s využitím pozemků ve správě parku, se uskutečnily v průběhu loňského roku. Dvakrát to byla lokalita Kamenické Stráně a novomanželé vykročili na společnou cestu životem také z Marii- ny a Vilemininy vyhlídky," upřesnil Trýzna.

Netradiční místa pro uzavření manželství si vybírají vesměs mladí snoubenci. Ti starší jednoznačně preferují klasickou obřadní síň.

Na skálu v šatech

„Bylo by pro ně namáhavější dostat se například na Vilemininu vyhlídku, kde svůj sňatek uzavřel jeden novomanželský pár na počátku loňského června. Krkolom-nou cestu na tamní stěnu zvládla i nevěsta v klasických svatebních šatech," připomněla obřad na netradičním místě Jitka Vlčková z českokamenické matriky.

Součástí povolení sňatku na některém místě národního parku provázejí i určité požadavky ochránců přírody, které musí svatebčané respektovat.

Svatba bez aut

Například v případě chystané svatby na Dolském mlýně na počátku května se musí nastávající novomanželé i svatební hosté smířit s tím, že na místo dorazí pěšky. Od parkoviště do mlýnského areálu tak musí absolvovat cestu, která jim potrvá asi třicet minut. Bude záležet na tom, jak moc na uzavření manželství budou snoubenci pospíchat…

Zatím není jasné, v jakém stavu se na počátku května bude Dolský mlýn nacházet. Je zřejmé, že přívaly sněhu nějaké menší škody na tamních objektech zanechají. Starosti budou mít ochránci přírody a památkáři s opraveným jezem, který na několika místech protéká.

„Také letos budou pokračovat brigády na úpravy mlýnského areálu. Poprvé se tam parta dobrovolníků vydá v sobotu 18. května, a pak budou každý měsíc až do poloviny září následovat další brigády," vysvětlila Natálie Belisová z Občanského sdružení pro záchranu a konzervaci památky Dolský mlýn.

„Škoda, že jsme si první letošní brigádu nenaplánovali už na toho čtvrtého května, kdy se na Dolském mlýně sejdou svatebčané. Mohli by s úpravami areálu také pomoci," zažertoval si jeden z pravidelných účastníků brigád na Dolském mlýně, který byl dříve znám v širokém okolí jako Grundmühle.

Dolský mlýn u Jetřichovic
Zříceniny Dolského mlýnu, o kterém jsou první zmínky z roku 1515, leží u soutoku Kamenice a Jetřichovické Bělé, přibližně tři kilometry od Jetřichovic a 1,5 kilometru od Kamenické Stráně. Obilí se zde mlelo naposledy na počátku 20. let minulého století. Od roku 1946, kdy byl mlýn zkonfiskován rodině Pohlů, historická budova mlýnu chátrala.