Pokud zmaříte uskutečnění naší investice, budeme požadovat náhradu vzniklých ztrát a ušlého zisku ve výši sto milionů korun. Právě takový vzkaz nedávno jiříkovským zastupitelům poslala mostecká akciová společnost Real Estate. V Jiříkově koupila pozemky v areálu bývalého Elitexu a rozhodla se tam postavit čerpací stanici pohonných hmot.

„Jenže z předložené dokumentace vyplynulo, že projekt pro vybudování příjezdové cesty do areálu počítá se záborem pozemku, který patří do majetku města. Na základě těchto nevyjasněných vztahů se proto město proti již vydanému územnímu rozhodnutí odvolalo,“ vysvětlil jiříkovský starosta Michal Maják.

Město se obávalo komplikací

V původně navrženém dopravním napojení nové čerpací stanice projekt počítal s několikametrovým komunikačním úsekem, který by navazoval na komunikaci vedoucí od hranice s Německem. V dané lokalitě přitom jiříkovská radnice plánuje výstavbu kruhové křižovatky.

„Město se obávalo, že kvůli navržené přípojce areálu čerpací stanice by k tamnímu dopravnímu řešení mohla mít policie výhrady, které by výstavbu kruhové křižovatky zkomplikovaly. Je také pravda, že projekt počítal s částečným záborem pozemku města. Když se ale město proti územního rozhodnutí odvolalo, následoval dopis adresovaný jiříkovským zastupitelům,“ vysvětlil Ladislav Mráz, který má mandát firmy Real Estate k jejímu zastupování při jednání týkajících se výstavby benzínky v Jiříkově.

Proč firma hrozila soudem

Pověřený zástupce mostecké společnosti se v minulých dnech zúčastnil jednání jiříkovských zastupitelů, kterým k dané kauze vysvětlil bližší podrobnosti. A to včetně případného vymáhání stomilionové částky i cestou možného soudního sporu, který ve svém dopise naznačil předseda představenstva Real Estate Jiří Ježek. Ten se k záležitosti nemohl vyjádřit, byl v dané době v zahraničí.

„Vyřizování všech potřebných záležitostí k uskutečnění výstavby v areálu bývalého Elitexu pokročily do fáze, že případné zmaření investice by představovalo nemalé škody. Proto pan předseda Ježek reagoval razantnějším způsobem. Myslím, že teď po vysvětlení všech okolností a přepracování projektu tak, aby inženýrské sítě či dopravní napojení nezasahovaly do pozemků města, bude všechno v pořádku. Výstavbě by po vyřízení všech zbývajících formalit prakticky už nemělo nic bránit,“ připomněl Ladislav Mráz.

Pozemky vlastní i Mirko Bernas

Vzhledem k nastalým projektovým změnám se záležitost výstavby nové čerpací stanice už města Jiříkova bezprostředně nedotýká. „Prakticky už nejsme účastníky stavebního řízení,“ poznamenal starosta Michal Maják. Nepůjde přitom jenom o benzínku, ale má tam vyrůst také obchodní centrum, které podle mostecké společnosti zlepší možnosti nakupování ve městě.

V areálu bývalého Elitexu vlastní část pozemků také krajský a jiříkovský radní, podnikatel Mirko Bernas. Původně měl také v úmyslu stavět tam benzínku.

„Své představy o využití pozemků samozřejmě mám. Jednal jsem i s mosteckou společností a domlouvali se na tom, že nemá význam, abychom stavěli v dané lokalitě více čerpacích stanic. Projednávali jsme i možnost jakéhosi propojení zóny s obchodním centrem. Všechny tyhle záměry se ale budou odvíjet především od toho, jaké investice a stavby tam dovolí nový územní plán města Jiříkova. Nevylučuji ani spojení s dalšími investory,“ dodal Mirko Bernas.