Magistrát, který chce být na takovou příležitost připravený, nyní začal s přípravou všech nezbytných podkladů pro dotační žádost.

„Město se připravuje na výzvu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, díky které by v příštím roce mohlo získat dotaci na revitalizaci sídliště. Tvorba projektové dokumentace je dílčím krokem k úspěšné žádosti," vysvětluje mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.

Původně mělo být po staroměstském sídlišti další na řadě to v Bynově. Radnice ale své plány přehodnotila a dala přednost opravám sídliště v Březinách. „Sídliště jsme několikrát navštívili, dopravní situace, chaos parkujících aut v bezprostřední blízkosti školy, nedostatek kvalitních volnočasových ploch a absence kamerového systému nás opravdu trápí. Chceme být proto co nejlépe připraveni, abychom ihned po vyhlášení dotačních titulů ministerstva mohli o dotaci požádat a začít s revitalizací co nejdříve," říká děčínská primátorka Marie Blažková.

Problémy například s parkovacími místy dosáhly v Březinách takových rozměrů, že lidé využívají k odstavení svých aut každou volnou plochu, včetně trávníků. Velmi často to tak komplikuje průjezd záchranářů, například velkých aut hasičů. Ti by na mnoha místech nejen neprojeli, ale pokud by lidé parkovali opravdu neukázněně, mohl by být i problém s postavením žebříku určeného například pro záchranu lidí z vyšších pater paneláků.

Projektanti, kteří pracují na projektové dokumentaci, mají za úkol komplexně zlepšit veřejný prostor sídliště a zvýšit bezpečnost pohybu po sídlišti jak vozidlem, tak pěšky. Důraz při projektování je tedy kladen na vznik dostatku parkovacích míst, opravu komunikací i chodníků, bezbariérovost a zřízení bezpečných míst pro přecházení při zachování sídlištní zeleně.

„Rádi bychom v Březinách vytvořili kvalitní místa pro odpočinek napříč věkovými skupinami tak, aby si zde všichni našli to své příjemné místo. Díky své poloze by se potom mohly Březiny stát vyhledávanou lokalitou k bydlení," doplnila primátorka města.

Město má nyní k dispozici ideovou studii, která nabízí způsob lepšího uspořádání 
a rozvržení zelených ploch, parkovacích míst a relaxačních zón.

Lidé záměr radnice podporují. „V Březinách jsem v 80. letech a chvilku v 90. vyrůstala. To to tam bylo ještě fajn. Teď jsem se tam po skoro dvaceti letech opět dostala a byla jsem v šoku z těch aut. To je šílený, kde všude parkují. Takže za mě ano, pokud to vyřeší tenhle problém," napsala po zveřejnění záměru na revitalizaci sídliště v Březinách na facebooku Děčínského deníku Ivana Violová.

Podle Jiřího Jandy je podobná situace i na jiných sídlištích.

„V Březinách je to s průjezdností i parkováním katastrofa. Stejně tak je to ale i ve zmíněném Bynově, projet či zaparkovat působí problémy
i ve Dvořákově ulici, v Želenicích to samé. Je tedy asi takřka jedno, kde se začne situace řešit jako první, podstatné je, aby se už někde začalo," napsal do diskuze na facebooku Děčínského deníku.

„Předpokládáme, že náklady na kompletní úpravy sídliště vyjdou město na dvacet milionů korun," přiblížil náklady na oživení březinského sídliště před časem náměstek primátorky Jiří Anděl.
Plány na rekonstrukci sídliště v Březinách se radnice zabývá již od roku 2007. Město v minulosti nechalo dokonce zpracovat studii, která by tuto situaci zlepšila. Obyvatelé Březin se mohli se studií seznámit v rámci veřejného projednání v místní základní škole již v roce 2012. Mělo ale řadu odpůrců.

Veřejné projednání o nadcházející revitalizaci by se mělo uskutečnit také nyní.

Lidé žádají o opravy chodníků a silnic prakticky na všech sídlištích. Na jejich špatný stav si stěžují obyvatelé toho v Bynově i v Želenicích. Ti si ale budou na opravy muset počkat.