Již brzy budou pít lidé v České Kamenici lepší vodu. Severočeská vodárenská společnost se zde totiž rozhodla vybudovat nový zdroj pitné vody.

Ten původní sice vyhovoval svou kapacitou, ale voda z něj byla příliš kyselá a s příliš vysokým obsahem hliníku a manganu. Celkem do nového zdroje investuje 25 milionů korun. Dokončen by měl být v červenci příštího roku.

Česká Kamenice využívá v současné době pět zdrojů pitné vody, které zásobují jednotlivé části města.

„Investiční akce vyřeší dva z nich, které vyhovují z hlediska kapacity, ale ne z hlediska kvality. Voda ze zdrojové oblasti Dobrý pramen je dopravována přes nefunkční úpravnu vody Česká Kamenice do vodojemu Česká Kamenice - Hlavní. Voda z tohoto zdroje nevyhovuje v ukazatelích pH, hliník a mangan,” říká mluvčí Severočeské vodárenské společnosti Dagmar Haltmarová.

Vedení města má z nového zdroje radost.

„Nový zdroj bude i v lokalitě, kde v budoucnu předpokládáme další výstavbu rodinných domů,” pochvaluje si starosta České Kamenice Martin Hruška.

Ze současných zdrojů je zásobováno centrum města a domy okolo sídliště a bývalé nemocnice.

V rámci rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou bude u Skalky vybudována odkyselovací stanice, která bude upravovat vodu ze zdroje v Kunraticích.

Kromě toho bude vybudována čerpací stanice určená k zásobování 15 odběrných míst v ulicích Fibichova, Myslbekova a Slavíčkova, jež pak budou zásobována z vodního zdroje Pustý zámek.

Konec Dobrého pramene
Severočeská vodárenská společnost se rozhodla pro částečnou rekonstrukci systému zásobování pitnou vodou v České Kamenici. Za přibližně 25 milionů korun vystaví nový zdroj pitné vody, který nahradí dva stávající. Kromě toho bude postavena také odkyselovací stanice, která vylepší kvalitu vody ze zdroje v Kunraticích. Hotovo by mělo být příští rok v červenci.

„Realizované opatření v České Kamenici zajistí do budoucna pro přibližně tisícovku obyvatel dodávku kvalitativně vyhovující pitné vody. Tato investiční akce je realizačně náročnější, protože bude nutné vybudovat úpravnu vody, provést několik opatření na stávající vodovodní síti obce a vybudovat téměř kilometr nového vodovodu,“ řekl předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti Tomáš Indra.

Stavební práce se dotknou také podzemního rozvodu pitné vody. V některých úsecích zásobovaných z úpravny v českokamenické skalce bude postaven přívodní vodovod z polyetylénu a bude posílen čerpadly.

„Objekty zásobované vodovodem průměru 100 mm ze zdroje Dobrý pramen budou přepojeny na litinový vodovod průměru 200 mm s vodou ze zdroje Pustý pramen,” dodala Haltmarová.

Rekonstrukce se dotkne také například Sládkovy ulice, kde se bude vyměňovat tři sta metrů vodovodu. V této ulici bude nutné provést obnovu povrchu v celé šíři vozovky.