Spolehlivý a slušný dobrovolník je člověk k nezaplacení. A právě o takové lidi je v děčínských neziskových organizacích nouze. „Nyní máme šest dobrovolníků. Potřebovali bychom jich asi tak třicet až čtyřicet, ale zatím musíme být spokojeni, že máme alespoň nějaké. Zkušenosti s nimi máme jen dobré,“ řekla pracovnice volnočasových aktivit Domova pro seniory v Děčíně Věra Pourová.

Dobrovolníci ve svém volném čase navštěvují domov pro seniory a jsou tu k dispozici především pro pacienty, kteří jsou upoutáni na lůžko. „S nemocnými lidmi stráví třeba jednu hodinu v týdnu. Čtou jim knihy, vypráví si nebo společně luští křížovky,“ uvedla Věra Pourová. Podle ní jsou velkou oporou především pro staré lidi, o které rodiny nemají zájem a nikdo je nenavštěvuje.

I v děčínském občanském sdružení Slunečnice, které se zaměřuje na profesionální i zájmovou pomoc lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, nemají dostatek dobrovolníků. „Byli bychom rádi, kdychom jich měli okolo čtyřiceti. Teď k nám dochází okolo dvaceti lidí, kteří se ve svém volném čase věnují klientům,“ uvedla Kateřina Minden ze Slunečnice.

Ve Slunečnici mají připravené různé programy věnované práci dobrovolníků s klienty. „Například v programu Dobré odpoledne si vždy jeden dobrovolník vybere jednoho klienta a tráví společně dvě hodiny času. Takových programů zaměřených na práci dobrovolníků s klienty ale máme více. Jejich náplní je ale třeba i doprovod klientů městskou hromadnou dopravu nebo na vlakové nádraží,“ pokračovala Kateřina Minden. Uvedla také, že zkušenosti s dobrovolníky mají zatím jenom dobré. „Než začnou sami pracovat, musí se řádně prověřit, prochází testy a pohovory. První hodiny s klienty jsou pouze po dozorem zkušené asistentky,“ vysvětlila Kateřina Minden.

Největší zájem o práci s klienty mají ženy. „Nyní k nám dochází pouze tři muži. Je jich nedostatek. Uvítali bychom jich podstatně více,“ dodala pracovnice Slunečnice.

Neustále nové dobrovolníky především na venčení psů shánějí i v děčínském městském útulku. V současnosti mají na sto padesát registrovaných dobrovolníků. „Rozhodně bychom další lidi neodmítli. Všechny proškolíme a seznámíme s tím, jak se mají k psům chovat,“ uvedla vedoucí útulku Evelína Jahelková.

Za svoji práci tito lidé nedostávají žádnou odměnu. Práci odvádějí ve svém volném čase a ze své dobré vůle. Ve všech případech se musí řádně proškolit, projít semináři či podepisovat etický kodex.