Anketa Dobrovolník roku 2010 zná své vítěze. Slavnostní předávání cen se v úterý konalo na děčínském zámku. První ročník ankety vyhlásilo sdružení Slunečnice pod záštitou primátora Děčína.

Porota vybírala ze 24 nominovaných dobrovolníků ve čtyřech kategoriích. V oblasti sociálně zdravotní, práce s dětmi a mládeží, sportu a kultury.

Vítězové

Dobrovolníkem roku v oblasti sociálně-zdravotní se stal Jiří Musil z organizace AVAZ. „Od roku 2009 vykonává opravy vozíků přímo v našem Centru služeb a pomoci, kde v současné době máme přes 30 mechanických vozíků a 10 chodítek,“ říká Pavel Kostka, zástupce AVAZ. Práci na opravách vykonává Jiří Musil kvalitně a bez nároku na odměnu, investuje svůj čas a většinou i materiál.

V kategorii práce s dětmi a mládeží zvítězil Miroslav Grajcar z Romského sdružení INDIGO Děčín - komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád. Miroslav Grajcar je zakladatel a vedoucí tohoto centra, které otevřel v boletické základní škole v roce 2004. Zároveň je zakladatelem Romského sdružení INDIGO, které od roku 1998 se zabývá prací s dětmi a mládeží zejména romské komunity v rámci prevence kriminality a romské kultury.

Jaroslav Calda z TJSK Děčín se stal dobrovolníkem roku v kategorii sport. Jeho jméno je úzce spjato s činností oddílu atletiky v Děčíně, které se věnuje od roku 1966. Byl hlavním tahounem rekonstrukce atletickém stadionu v Děčíně po povodni v roce 2002. Jeho zásluhou vznikl stadion v dnešní podobě.

Ocenění v kategorii kultura získala dobrovolnice ze Slunečnice Zuzana Kudrnáčová. Podílela se na vedení a už dva roky samostatně vede ve Slunečnici divadelní skupinu. Připravuje scénáře, kulisy i kostýmy pro herce. Schází se každé úterý s klienty s mentálním postižením a nacvičují hry a představení, se kterými pak vystupují na kulturních akcích. Lidé s mentálním postižením si v divadelní skupině rozvíjí motoriku, paměť, zlepšují vyjadřování i vystupování vůči okolí.

Porota však udělila ještě jednu speciální cenu, za celoživotní dobrovolnickou práci Jaroslavě Štěpánkové. Již mnoho let je dobrovolnou cvičitelkou seniorek. Cvičitelkou je po celý život a přispívá k dobré tělesné i duševní kondici seniorek. Tuto činnost provádí s chutí, elánem a samozřejmostí, jak říká: “Vždyť to tak dělám celý život“.